Inspirationsdag Cirkus

Vill du träffa arrangörer, visa delar ur en föreställning eller berätta om ett projekt för barn och unga? Vill du möta andra cirkusartister och utbyta kunskap? Inspirationsdagen för cirkus är en heldag för möten mellan arrangörer och cirkusartister. 

En gång om året bjuder vi in till en inspirationsdag för cirkusartister och arrangörer i Stockholms län. På inspirationsdagen kan du presentera din föreställning, träffa arrangörer och andra cirkusartister och lära dig mer om cirkusprojekt i länet.  

Vill du medverka på inspirationsdagen? 

Inför inspirationsdagen går vi ut med en intresseförfrågan. Du som är professionell cirkusartist baserad i Stockholms län får komma med förslag till programpunkter och innehåll. De aktuella cirkusföreställningarna och projekten presenteras av artisterna själva.  

Under inspirationsdagen får du:

  • Presentera utdrag ur en aktuell föreställning.
  • Lyssna till arrangörer som berättar hur de arbetar med cirkus i länets kommuner. 
  • Lära dig mer om hur en kommun och en cirkusartist kan samarbeta.
  • Ta del av nya rön och trender, exempelvis hur en föreställning kan skapas med hjälp av artificiell intelligens, AI.
  • Uppleva minst en hel cirkusföreställning
  • Träffa andra som arbetar med cirkus, utbyta kunskap och hämta inspiration 

Inspirationsdag Cirkus i höst

Nästa inspirationsdag äger rum 18 september 2024. Vill du veta mer eller ge förslag på innehåll? Vill du visa utdrag från en aktuell föreställning för barn och unga eller berätta om ett projekt du arbetar med?

Kontakta Region Stockholms cirkuskonsulent 

Inspirationsdagen är ett samarbete 

Inspirationsdag Cirkus genomför vi i samarbete med en annan part. Det kan vara en kommun eller en verksamhet. De senaste två åren har dagen arrangerats tillsammans med Subtopia, en organisation som arbetar med att främja cirkusbranschens infrastrukturer, stödja skapande och produktion av cirkus samt verka för ökad kunskap om samtida cirkus. 

Nästa inspirationsdag cirkus

  • Senast granskad: 17 juli 2023