Nätverk och träffar för yrkesverksamma inom cirkus

Vill du träffa andra yrkesverksamma inom cirkus? Region Stockholm arrangerar träffar där du kan utbyta erfarenheter med kollegor, få inspiration och fortbildning.

Cirkus- och dansfrukost 

Två gånger per år har vi frukostträffar för dig som är yrkesverksam inom dans och cirkus. Varje träff har ett särskilt tema där vi bjuder in olika gästföreläsare, professionella kulturutövare eller arrangörer. 

Exempel på teman

  • Prissättning – vad ska jag ta betalt? 
  • Kulturstöd – information om olika stöd och bidrag som går att söka
  • Platsutveckling – inspireras av konstnärsdrivna plattformar
  • Samskapande arbetssätt
  • Skapande skola
  • Att möta en barnpublik 

Har du ett förslag på tema eller innehåll för kommande träffar?

Kontakta Region Stockholms danskonsulenter 

Vill du veta när nästa frukostträff är?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om cirkus och dans

  • Senast granskad: 17 juli 2023