Bild och form

För dig som är yrkesverksam inom bild och form. Här kan du läsa mer om vilka finansiella stöd som går att söka, om centrumbildningar och ateljéstöd i kommuner i länet. 

Länk för information om konstnärliga gestaltningsuppdrag i vårdmiljö

Innehåll

 • Händer på tangentbord.

  Söka finansiellt stöd

  Om du arbetar professionellt inom form- eller bildkonstområden i Stockholms län har du möjlighet att söka kulturnämndens stöd. 
 • Torg med människor som små prickar.

  Länkar till centrumbildningar

  För dig som söker organisationer för dig som yrkesverksam konstnär.
 • verkstadsbild

  Ateljéstöd

  För dig som söker information om ateljéstöd i någon av Stockholms läns kommuner.