Fördelning av medel Innovationsfonden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Varje år delar Region Stockholms Innovationsfond ut 15 miljoner kronor till projekt som skapar nytta för Stockholms invånare, patienter och resenärer. Fonden ger alla medarbetare en möjlighet att bidra till utvecklingen av hälso-och sjukvården, trafiken, kulturen och tillväxt- och regionalplaneringen.

EXTRAUTLYSNING för fortsättningsprojekt

Under 2022 har du kunnat ansöka om medel ur Innovationsfonden vid två tillfällen, båda perioderna är bedömda och de sökande har meddelats. Beslut redovisas i bilagor till höger.

Mellan 3 juni till 22 juni genomförs nu en extrautlysning inom  2022 för verksamhet som för 2021 eller 2022 beviljats medel för en fortsättningsansökan från Innovationsfonden.

1 miljon kr utlyses, att söka för komplettering av pågående fortsättningsprojekt.

Process och genomförande för ansökan till Extrautlysning Innovationsfonden 2022 beskrivs Kriterier och ansökningsförfarande för Innovationsfond, inom Region Stockholm, extrautlysning för medelstilldelning 2022

 • Ansök via systemet Research, Länk till Research och ansökan:
 • Utlysningen i den här Extrautlysningen följer utlysningsprocessen för Innovationsfonden men är tidskomprimerad
 • Beslut beräknas lämnas 31 augusti och beviljade medel måste användas under innevarande år -2022

Ansök om medel

Sedan starten 2015 har innovationsfonden tagit emot närmare 800 ansökningar och drygt 330 projekt har beviljats medel för att utveckla och testa nya tjänster, produkter, idéer och metoder i Region Stockholms verksamheter.

Alla som arbetar minst halvtid inom Region Stockholm, eller hos arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm, kan ansöka om medel för både nya och pågående projekt.

Läs mer i Kriterier-och-ansokningsforfarande-for-innovationsfonden-2022.pdf

Du kan ansöka om medel både för nya idéer och för projekt som har kommit en bit på väg (projektansökan alternativt implementeringsansökan).

I ansökan ska du bland annat beskriva:

Projektnamn, syfte, mål och förväntad effekt.

Projektdeltagare inklusive person- och kontaktuppgifter.

Uppskattad tidsplan och budget.

För mer information, läs igenom och fyll i Stöddokument för ansökan till innovationsfonden.

Ladda ner och skicka in din ansökan här: Region Stockholms webbsida för ansökningar  

Bedömning och urval

Bedömning och urval sker i två steg. Inledningsvis genomförs en förhandsgranskning av en grupp med spetskompetens inom kvalitets- och innovationsutveckling och strategisk IT. Förhandsgranskningen stämmer av så att ansökningarna når upp till uppställda krav och kriterier.

Därefter går en expertgrupp med bred kompetens inom innovation, hälso- och sjukvård, trafikteknik, kultur och information igenom och beslutar vilka projekt som beviljas medel. Under slutbedömningen är alla projektansökningar anonymiserade och det går inte att identifiera vem som har ansökt eller vilket kön hen har. 

Expertgruppen baserar sitt beslut bland annat på följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patienter eller verksamhet.
 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Besked

Alla sökande får ett mejl med besked om ansökan har beviljats eller avslagits. Ansökningar ges besked senast vecka 1 för höstperioden och  senast vecka 16 för vårens period.

Projekt som har beviljats medel

I högermenyn hittar du bilagor med information om projekt som hittills har tilldelats medel ur Innovationsfonden.

Frågor och svar om Innovationsfonden

Alla som arbetar minst 50% i en av Region Stockholms verksamheter eller hos en arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm.

Du kan söka medel för både nya och pågående projekt, så länge de är innovativa och bidrar till att utveckla en ny tjänst, produkt, metod eller ett arbetssätt.

Förutsättningar för att ett projekt ska få medel är bland annat:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patienter eller verksamhet.
 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Ja, din chef behöver godkänna att projektet får genomföras och att resultaten kommer att tas om hand i verksamheten.

Läs mer i Handbok för hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm.

Ja, du kan söka om medel för samma projekt flera gånger och det blir då ett ”fortsättningsprojekt”. Ansökningar för fortsättningsprojekt bedöms i konkurrens med samtliga ansökningar och utifrån samma kriterier.

Förutsättningen för finansiering genom Innovationsfonden är att resultatet, och vägen fram till detta, ägs av Region Stockholm.

Innovationsfonden beviljar därför inte finansiering till:

 • Projekt där du som projektledare/deltagare har för avsikt att driva innovationen vidare utanför Region Stockholm.
 • Samutvecklingsprojekt som bygger på att resultatet och vägen dit helt eller delvis tillkommer en annan part än Region Stockholm.

Beslutet tas i två steg:

Förhandsgranskning

I det första steget stämmer en grupp med spetskompetens inom kvalitets- och innovationsutveckling och strategisk IT av så att ansökningarna når upp till uppställda krav och kriterier.

Beviljande av medel

Därefter går en expertgrupp med bred kompetens inom innovation, hälso- och sjukvård, trafikteknik, kultur och information igenom och beslutar vilka projekt som beviljas medel.

Region Stockholm lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och om din ansökan innehåller känsliga immaterialrättsliga uppgifter rekommenderar vi dig att skicka den med post till oss, inte mejl.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?