Utbildningar kultur och hälsa

Här hittar du kurser och utbildningar inom det bredare fältet kultur och hälsa inom vård och omsorg

Konst, kultur och hälsa vid Lunds Universitet

Lunds universitet arrangerar uppdragsutbildningen Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp. Kursen ger kunskap om hur kultur kan främja hälsa och vänder sig brett till personal inom vård och omsorg. 

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lund universitet ger kursen tillsammans med primärvården i Region Skåne. Syftet är att ge fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete.

Målgrupper för kursen är personal inom vård och socialt arbete samt personal och vid kulturinstitutioner samt till alla med intresse för det tvärfackliga fältet kultur och hälsa. Stort fokus ligger på ny vetenskaplig forskning om hur engagemang i konstarterna kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. 

Om kursen Konst, kultur och hälsa på Lunds Universitets webbplats

Fristående kurser på SMI

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) fristående kurser har både konstnärligt och didaktiskt fokus. Du hittar kurser för ämnesfördjupning och breddning inom musik men också kurser inriktade på andra estetiska och konstnärliga uttrycksformer. 

Fristående kurser på SMI:s webbplats

Betaniastiftelsens utbildningsplattform Livsakademien

Kursen Kultur i vården - en mänsklig rättighet är en utbildning om kulturtillgång som resurs i vård och omsorg och handlar användningen av den digitala kulturtjänsten Kulturarenan.se. Den riktar sig dels till kulturombud för praktisk användning av Kulturarenan som e-tjänst, dels till styr- och ledningsnivå inom vård och omsorg. Betaniastiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål. 

Läs mer på Betaniastiftelsens webbplats

Länk till Kulturarenan.se

  • Senast granskad: 19 februari 2024

Du kanske också är intresserad av