Nyheter

 • Bättre kunskap om studenters bostäder med ny rapport

  I Stockholmsregionen studerar drygt 71 000 personer vid 26 lärosäten i åtta kommuner. Hittills har det inte funnits en samlad bedömning av behovet av bostäder för studenterna. I en rapport* har Region Stockholm därför tagit fram en gemensam bild av läget utifrån ett stort antal befintliga rapporter och tillgänglig statistik.

  Regional utveckling
 • Omställningsplan vårdval beslutad

  Omställningsplanen för vårdval beslutades den 19 respektive 20 juni i primärvårdsnämnden respektive hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Hälso- och sjukvård
 • Beställarplan 2025 – vuxenpsykiatri i förändring

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om en ny avtalsstruktur för specialistpsykiatrin för vuxna. Beslutet gäller avtal som ska träda i kraft våren 2025. Beställarplanen rör allmänpsykiatri och beroendevård, såväl öppen- som slutenvård. Syftet är att specialistpsykiatrin för vuxna ska bli mer jämlik och behovsstyrd.

  Hälso- och sjukvård
 • Gröna obligationer bidrog till lägre utsläpp

  Nu är 2022 års rapportering av Region Stockholms gröna obligationer, Green Bond Impact Report klar. Rapporten visar att finansieringen har gjort det möjligt för Region Stockholm att undvika utsläpp på 10 500 ton koldioxidekvivalenter under 2022.

  HållbarhetEkonomi och budget
 • Handlingsplan och råd vid värmebölja

  Just nu är det mycket varmt och SMHI:s långtidsprognoser visar att det varma vädret kan komma att fortsätta under sommaren. Värmeböljor kan få konsekvenser för såväl hälsa som samhälle i stort och kan leda till hälsoproblem för alla, men särskilt utsatta är äldre samt personer inom riskgrupper.

  Hälso- och sjukvård
 • Här är konstnärerna som valts ut för gestaltningar på Sös

  I oktober 2022 utlystes sju gestaltningsuppdrag för Södersjukhuset. Varje gestaltningsuppdrag omfattar en vårdavdelning med 24 vårdrum samt väggpartier på strategiska platser. Utifrån 623 inkomna intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer har sju konstnärer/konstnärsduon valts ut för genomförande. Gestaltningarna beräknas färdigställda 2025.

  KulturKonstnär och kulturutövareOffentlig konst
 • Region Stockholm stärker arbetet med civil beredskap

  Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. I det säkerhetsmässigt försämrade omvärldsläget förstärker regionen arbetet med beredskapsfrågorna och det civila försvaret.

  Organisation och styrning
 • Idrottstrategi för Stockholmsregionen ut på remiss

  Kulturförvaltningen i Region Stockholm har på uppdrag av regionfullmäktige tagit fram ett förslag till idrottsstrategi för Stockholms län. Strategin ska ange en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor och syftet är att främja fysisk aktivitet hos invånarna i länet.

  Kultur
 • Region Stockholm tar över ambulanssjukvården i egen regi

  Region Stockholm planerar att successivt gå över till att driva all ambulanssjukvård och jour- och akutläkarverksamhet i egen regi. Formellt beslut fattas i augusti. De upphandlade avtalen fasas ut och uppdraget kommer att hanteras av Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB), som är regionens egna bolag för så kallade prehospitala tjänster.

  Hälso- och sjukvård
 • Fem konstnärer i årslånga utställningar i tunnelbanan

  Miljontals resenärer möter varje år konsten i tunnelbanan. Allt från måleri, digitala kollage, fotografi och videokonst visas på stationerna Fridhemsplan, Gärdet, Mariatorget, Odenplan, Skanstull, Slussen och Zinkensdamm. Konstväxlingar är ett koncept med 13 utställningar per år.

  KulturKollektivtrafikOffentlig konstKonstnär och kulturutövare
 • Hög vaccinationstäckning hos små barn i Stockholms län

  De flesta av länets spädbarn och barn i förskoleåldern har bra förutsättningar för en god hälsa. Ändå ses stora variationer i risk- och friskfaktorer för barnens hälsa på sikt enligt årsrapporten för år 2022 från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Studenter nöjda med klinisk utbildning

  Blivande läkare, sjuksköterskor och undersköterskor hör till de grupper som gör praktik under sin utbildning. Totalt genomfördes 98 000 studerandeveckor i hälso- och sjukvården under 2022, visar Region Stockholms utbildningsbokslut.

  Hälso- och sjukvård
 • Årets eldsjäl för livslång miljögärning

  Det var inte länge sen han fick Naturskyddsföreningen att miljömärka kollektivtrafiken med Bra miljöval. Men Johan Böhlin, hållbarhetsstrateg på Trafikförvaltningen, belönas framför allt för 20 års passionerat miljöarbete som bland annat gjort Region Stockholm världsledande inom fossilfri kollektivtrafik.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Årets miljöpris för återbruk av it-material

  Jenny Fredriksson Heikkilä får miljöpriset 2023 för återbruk av it-material via Återbruksportalen, en app där användarna på Karolinska universitetssjukhuset själva kan skänka och hitta kontorsmöbler och it-utrustning.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Nio av tio födande trygga med förlossningsvården i Stockholm

  SKR:s årliga Graviditetsenkät för 2022 visar att nästan nio av tio födande kvinnor i Stockholms län har känt sig trygga med vården under förlossningen. Nästan lika många svarade att barnmorskan närvarade i förlossningsrummet i den utsträckning de önskade.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms tertialrapport 2023

  Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2023 på minus 1 937 miljoner kronor, vilket är 1 502 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet till och med april. Prognosen är att årets resultat kommer att uppgå till minus 3 456 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Det framgår i Region Stockholms tertialrapport för 2023.

  Ekonomi och budget
 • Förslag till omställningsplan vårdval klar

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till omställningsplan för vårdval. Omställningsplanen syftar till att möta det politiska styrets nya inriktning om en mer behovsstyrd vård.

  Hälso- och sjukvård