Klimatarena Stockholm vinner pris på Återvinningsgalan 2023

Klimatarena Stockholm vann priset i Återvinningsgalans kategori Årets Förebyggare för sitt arbete med att främja återbruk och materialåtervinning i bygg- och anläggningsprojekt.

-Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen! Det är ett kvitto på att samarbeten och gemensamma initiativ är vägen framåt för att få ett nytt perspektiv på resurshantering inom bygg- och anläggningsbranschen och för att accelerera klimatomställningen, säger Lasse Andersson, processledare på Region Stockholm.

Klimatarena Stockholm är ett samarbete mellan näringslivet, kommuner, myndigheter och akademin. Syftet är att accelerera omställningen till en klimatneutral och resurseffektiv bygg- och anläggningssektor i Stockholms län.

-Vi hoppas att alla ni engagerade deltagare på Klimatarena Stockholm känner att det här är ert pris. Det är ni som driver den cirkulära omställningen i branschen genom att komma med smarta lösningar och på ett prestigelöst sätt dela med er av er kunskap till andra, säger Frida Åberg, processledare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

I Klimatarena Stockholms arbetsgrupper samarbetar över 80 entreprenörer, arkitekter och kommuner för att skapa förutsättningar och konkreta lösningar som främjar cirkulärt byggande i Stockholms län. Fokuset ligger på att identifiera åtgärder i tidiga skeden för att öka bevarandet av befintligt fastighetsbestånd samt att få i gång en industriell marknad för återbrukat byggmaterial i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Priset delades ut på Återvinningsgalans årliga event som arrangeras av tidningen Recycling.

 

Fler nyheter