Alla hörselhjälpmedel ska erbjudas som lån till patienter

Från och med 2025 kommer alla hjälpmedel inom hörselområdet förskrivas som lån ur regionens hjälpmedelssortiment. I nuläget kan patienten antingen låna eller köpa sin hörapparat.

Det nya systemet träder i kraft 1 januari 2025 och innebär att samtliga hjälpmedel inom hörselområdet kommer att lånas ut till patienten. Då kommer också regionens utbud av hörapparater att bli större. Beslutet om den här förändringen togs av Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd  den 21 november 2023.

I det nuvarande systemet får du som patient välja om du vill låna ditt hjälpmedel av Region Stockholm eller köpa ditt hjälpmedel. Det har visat sig problematiskt, då audionomerna fått dubbla roller som vårdgivare och försäljare. För att lösa detta kommer du som patient få låna hörselhjälpmedel från och med 2025.  Utvecklingen av sortimentet på hjälpmedelscentralen sker i samråd med patientföreningar och med hjälp av oberoende audionomer som inte är kopplade till leverantörer eller hjälpmedelsproducenter. Det utgår från patienternas behov samt följer utvecklingen inom området.

Läs mer

På 1177.se/horsel finns information om bland annat utprovning av hörapparat och Fritt val av hjälpmedel. Här hittar du även information om det nuvarande sortimentet av hörapparater och andra hörselhjälpmedel.

Fler nyheter

  • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

    Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  • Tre ambulanser står vid strandkant

    På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

  • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.