Verksamhetsstöd till 94 kulturaktörer i länet

Nu har 94 av länets aktörer inom kulturområdet fått beviljat verksamhetsstöd för 2024. Den totala fördelningen av stöd uppgår till drygt 69 miljoner kronor. 

Verksamhetsstödet ska bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare. Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter och genrer och konst och kultur för barn och unga mellan 6 – 25 år är en prioriterad målgrupp.Collage med två bilder. Till vänster hårdrockssminkad kvinna på scen med elgitarr. Till höger: Närbild på broderi i klara färger mot vit botten.

Bild till vänster: ur föreställningen Heavvy as the Heart på moment teater, foto: Carla Orrego Veliz. Till höger: broderi av Karin Derland, foto: Jenny Unnegård

Ökning av stöd till hemslöjd och scenkonst för barn och unga 

Fördelningen av verksamhetsstödet 2024 uppgår till 69 035 000 kronor. Det är en ökning med drygt en miljon kronor jämfört med föregående år. I denna fördelning har aktörer inom hemslöjd och konsthantverk samt aktörer som producerar scenkonstföreställningar för barn och unga fått särskild prioritet.  

- Behoven i kultursektorn är stora och därför har en prioritering har även gjorts för att stödja flertalet aktörer för att möta  kostnadsökningar i form av ökande hyror och personalkostnader, säger Ann Larsson chef för enheten för stödgivning. 

Tre nya aktörer bland årets mottagare 

Tre av de beviljade mottagarna är nya mottagare av verksamhetsstöd och 38 av aktörerna med fleråriga stöd har fått höjda nivåer.  

Konstområdet musik får den största andelen av stödet vilket beror på det omfattande stödet till Stockholms läns blåsarsymfoniker, 12,7 miljoner kronor. Näst största konstform är musikteater där Folkoperan får det största stödet på 7,9 miljoner kronor.  

 De tre nya mottagarna av Verksamhetsstöd är: 

  • Carl Eldhs ateljémuseum, skulptören Carl Eldhs bevarade konstnärsateljé i Bellevueparken. Museets målsättning är att lyfta fram Carl Eldhs gärning och vara en institution i skärningspunkten mellan historia och kulturarv i dialog med samtidskonsten. Kulturförvaltningen anser att Carl  Eldhs ateljémuseum har hög konstnärlig höjd och fyller en viktig funktion i länet, samt stärker tillgängliggörandet av både kulturarv och samtida konst.
  • Teater Galeasen, teatern bildades 1983 och har en egen scen på Skeppsholmen i Stockholm. Teatern producerar och spelar föreställningar för vuxna samt en högstadie- och gymnasiepublik, oftast med nyskriven dramatik. Kulturförvaltningen anser att Teater Galeasen är en viktig plats i länets kulturliv och bedriver en föreställningsverksamhet av hög konstnärlig kvalitet som ger möjlighet för publiken att ta del av angelägen och nyskriven dramatik.
  • moment:teater i Gubbängen, startade år 2000 som ett kollektiv av konstnärer från skilda discipliner och är idag en verksamhet främst fokuserad på teater. Den före detta biografen där teatern idag huserar rymmer två scener. Målgruppen är främst unga vuxna och vuxna. Kulturförvaltningen anser att moment:teater är en intressant verksamhet som med sina utforskande föreställningar och projekt samt med sin scen bidrar till att utveckla och stärka länets scenkonst.

Se listan med alla mottagare av verksamhetsstöd 2024

Fler nyheter