Region Stockholm får nytt uppdrag för högsmittsamma sjukdomar

Nämnden för nationell högspecialiserad vård ger Karolinska Universitetssjukhuset genom Region Stockholm tillstånd att ansvara för vård av patienter med högsmittsam allvarlig infektion.

I uppdraget ingår högisoleringsvård av patienter med misstänkt eller bekräftad högsmittsam allvarlig infektion.

– Det kan vara personer som har varit utomlands och blivit smittade av exempelvis ebola eller liknande sjukdomar, säger Hedvig Glans, infektionsläkare och sektionschef vid ME Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset.  

Det finns sedan tidigare en fungerande verksamhet på plats på Karolinska Universitetssjukhuset för högisoleringsvård. Den är redo att jobba med dessa ovanliga sällanhändelser och som tar väldigt stora resurser i anspråk.

– Det handlar om att ge god vård till patienter med en allvarlig högsmittsam infektion, med dålig prognos och ibland hög dödlighet och samtidigt undvika att personalen blir smittad. För det krävs både omfattande utbildning och en stor mängd träning, annars är det svårt när det blir verklighet. Det kräver också mycket sjukhusutrustning, säger Hedvig Glans.

Det nya tillståndet delas med Region Östergötland och Universitetssjukhuset i Linköping.

– Jag tycker det är jättekul att vi får det här uppdraget och att det tydliggörs att det är vi och Linköping som har fått det här mandatet. Vi har sedan tidigare ett väldigt bra samarbete, säger Hedvig Glans.

Tillståndet gäller från den 1 januari 2025. 

Fakta Nationell högspecialiserad vård:

Nationell högspecialiserad vård, NHV, innebär att vård inom vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser koncentreras till ett fåtal utförare.

Flera vårdgivare inom Region Stockholm har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård. 

Tillstånd, Karolinska Universitetssjukhuset:

 • avancerad bäckenkirurgi
 • behandling av barn med cocleaimplantat
 • fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
 • fosterterapi
 • extraktion av pacemakerutrustning
 • cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombinerad med hyperterm intraperitoneal
 • kemoterapi (HIPEC)
 • förvärvade ryggmärgsskador
 • könsdysfori
 • kroniska lungsjukdomar hos barn
 • vulvacancer
 • levertransplantation
 • intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat
 • viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar samt vid
 • Hirschsprung sjukdom
 • moyamoya 
 • neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer
 • nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens
 • preimplantatorisk genetisk diagnostik
 • stamcellstransplantationer vid systemisk skleros
 • trofoblastsjukdomar
 • ex utero intrapartum treatment (EXIT)
 • medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreeing.
 • medfött diafragmabråck
 • svåra hudsymptom
 • missbildningar av matstrupen
 • systemisk amyloidos
 • testikelcancer
 • osteogenesis imperfecta
 • tarmrehabilitering för barn
 • primär skleroserande kolangit
 • transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)
 • vård vid tarmsvikt hos vuxna
 • vissa neuromuskulär sjukdomar
 • högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar

Tillstånd, Södersjukhuset:

 • plexus brachialisskador (handkirurgi)
 • endometrios

Tillstånd, S:t Eriks Ögonsjukhus:

 • glaukom och katarakt hos barn
 • ögononkologi
 • prematuritetsretinopati, ROP

Tillstånd, Danderyds sjukhus:

 • resttillstånd efter polio
 • viss vård vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar

Tillstånd SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde:

 • könsdysfori (tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset) 
 • svårbehandlat självskadebeteende inkl. undergrupp för barn 
 • svårbehandlade ätstörningar inkl. undergrupp för barn

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter