Samverkan ska ge god och nära vård och omsorg

En gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024 - 2030 har beslutats av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) i Stockholms län. Handlingsplanen anger riktningen de närmaste sju åren för att nå en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos invånarna.

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlm och Region Stockholms utser vardera sju representanter till VIS. Storsthlm är ett kommunförbund för de 26 kommunerna i Stockholms län.

Handlingsplanen utgår från huvudöverenskommelsen (HÖK) och det övergripande målet för samverkan, som beslutades 2022.  Den nya strukturen för samverkan, som etablerats i linje med huvudöverenskommelsen, har spelat en viktig roll i framtagandet av handlingsplanen.

Handlingsplanen anger strategiska inriktningar inom fem målområden, som är grunden för ett systematiskt arbetssätt. Inriktningarna ger stöd för prioritering och uthållighet under sjuårsperioden.

Handlingsplanen kommer att finnas för beslut av primärvårdsnämnden i början av 2024. Arbete med att organisera genomförande och uppföljning av planen inleds därefter. Varje år kommer regional och lokal samverkan att identifiera och genomföra aktiviteter som följs upp.

Handlingsplanen hittar du på storsthlm.se

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter