Nytt program ska säkra tillgång till service på landsbygd och i skärgård

Nu har ett nytt regionalt serviceprogram för Stockholmsregionens landsbygds- och skärgårdsområden antagits. Programmet ska säkerställa tillgänglighet till kommersiell service för de drygt 160 000 invånare som bor utanför tätorterna.

Programmet antogs i Klimat och regionutvecklingsnämnden (KRN) och utgör en grund för hur bidrag och stöd ska fördelas. Prioriterat är att säkerställa tillgången till dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster.

Främst prioriteras butiker och drivmedelsstationer som ligger på någon av skärgårdens 14 kärnöar, t.ex. Arholma, Ingmarsö och Utö. Men även försäljningsställen på fastlandet som är det enda på orten samt ligger minst 10 km från ett annat försäljningsställe kan få stöd.

- Det regionala serviceprogrammet kommer att underlätta prioriteringar så att vi kan behålla och utveckla en god tillgång till kommersiell service. Det ska vara attraktivt att bo, leva, arbeta och besöka platser i hela Stockholmsregionen, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör vid Region Stockholm.

Fler nyheter