Arrangera kultursommarjobb 2024

Vill din kommun erbjuda kultursommarjobb för unga? Då kan ni ta del av handledarersättning som kan bidra till att anlita en professionell kulturutövare. 

Ansök om handledarersättning för kultursommarjobb
Vill din kommun erbjuda kultursommarjobb för unga? Då kan ni ta del av handledarersättning som kan bidra till att anlita en professionell kulturutövare. Region Stockholm ger också stöd gällande insatser, upplägg och utövare för era kultursommarjobb.

Vad är kultursommarjobb?

Kultursommarjobb är en del av Region Stockholms främjande insatser och syftar till att unga, 16-19 år, ska få möjlighet att prova ett yrke inom olika konstnärliga områden. En gång per år kan du anmäla intresse för att ta del av en handledarersättning för att anlita en kulturutövare som handledare.

Vem kan söka handledarersättning?

Ersättningen riktar sig till kommuner och till kommunalt finansierade kulturverksamheter som exempelvis fritidsgård, kulturskola och bibliotek. Du kan ej som enskild kulturutövare söka ersättning utan det görs i samarbete med den kommunala förvaltningen eller verksamheten.

Hur stor är handledarersättningen?

Ersättningen är 3 000 kronor per ungdom och sommarjobbsplats. Ersättning täcker oftast inte hela arvodet för den kulturutövare som anlitas som handledare. Vi uppmanar er att titta på KLYS arvodesrekommendationer och tillsammans med den som ni anlitar förhandla om ett rimligt arvode.

Läs mer om arvodesrekommendationer på KLYS webbplats

Vilka kulturuttryck kan få ersättningen?

Inför 2024 omfattar handledarersättning kultursommarjobb inom områdena dans, film, hemslöjd och musik. Kultursommarjobben ska ha en tydlig konstnärlig inriktning och lägga fokus på ungas egna skapande och processer.

Hur fördelas handledarersättningen?

Vi bedömer ansökningar utifrån de behov och förutsättningar som finns hos varje enskild kommun samt prioriterar satsning, etablering och långsiktighet gällande kultursommarjobben.

Ungdomar med funktionsvariation är en prioriterad grupp för handledarersättning.

Hur söker jag handledarersättning?

Du kan söka handledarersättning en gång per år. Intresseanmälan öppnar i slutet av november. Ersättningen söks via ett webbformulär som läggs upp på denna sida när ansökan är öppen.

Läs igenom villkoren nedan innan du du gör ansökan.

Vilka andra stödinsatser finns inom kultursommarjobb?

Det finns flera andra insatser för att stötta er för att få ett så bra kultursommarjobb som möjligt. Vi erbjuder rådgivning för upplägg och förmedling av kontakter till professionella kulturutövare inom området. Därutöver finns flera uttrycksspecifika stöd, som exempelvis kostnadsfritt lån av filmteknik. 

Viktigt att veta

Kriterier och villkor för handledarersättning 

För att ta del av handledarersättningen behöver kommunen, eller den kommunalt finansierade kulturverksamheten, ansvara för planering och genomförande av sommarjobben, vilket inkluderar ett arbetsgivaransvar samt rekrytering, anställning och löneutbetalning till ungdomarna.

Du också ansvarig för att följande villkor uppfylls:    

 • Att ungdomarna är mellan 16 och 19 år. Samtliga behöver vara 16 år fyllda när arbetsperioden startar, men får inte ha fyllt 20. En lista på ungdomar och deras födelsedatum ska färdigställas och skickas till Region Stockholm senast i maj.
 • Att ungdomarna är bosatta och skrivna i Stockholms län.
 • Att arbetet pågår minst 3 veckor.
 • Att det finns utsedda handledare senast i maj, och att deras kontaktuppgifter skickas till Region Stockholm.
 • Att handledare är professionella kulturutövare och anlitas utifrån aktuella arvodesrekommendationer.
 • Att dessa villkor för handledarersättningen är förankrade hos utsedda handledare.
 • Att utvärdering, som förmedlas av Region Stockholm, förankras hos handledare och genomförs av de ungdomar som deltagit i kultursommarjobb.
 • Att det framgår att Region Stockholm är en samarbetspart i sommarjobben.
 • Att riktlinjer för arbetsvillkor för barn och unga under 18 år följs.

Redovisning och utbetalning

Faktura för beviljad handledarersättning skickas till Region Stockholm snarast efter slutfört kultursommarjobb, senast 15 september.

Vid faktureringen behövs ett underlag för de ungdomar som deltagit med information om födelseår, månad och datum. Detta för att säkerställa åldern enligt riktlinjer ovan. Om alla ungdomar inte uppfyller kraven på ålder kan ersättningen komma att bli lägre än den som beviljats. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter

 • stora färgstarka målningar

  Se konst på sju stationer

  Varför inte upptäcka konsten i tunnelbanan på lovet eller semestern i stan? Här kommer tips på sju stationer med konstutställningar.
 • Filmruta med en kvinna och en man som halvligger i en soffa. Kvinnan är väldigt sminkad och mannen ser uttråkad ut. Bilden är svart-vit.

  Sommarens Konstväxling på Spårvägsmuseet

  Videokonstprogrammet för 2023-2024 avslutas med ett av den ikoniske filmaren Harun Farockis (1944-2014) mer ovanliga verk, ”Make-Up” från 1973.
 • Bemålad träskulptur av en gråtande madonna.

  Digital utställning om medeltida kyrkor i Stockholms län

  Följ med på en resa från det tidiga kristnandet till medeltidens bild- och byggnadskonst i Stockholms läns museums nya utställningen om medeltida kyrkor.