Fraktbidrag

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att främja en levande skärgård ger Region Stockholm bidrag för att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt.

Varutransporter av dagligvaror till livsmedelsbutiker på öar utan bro, tunnel eller statlig färjetrafik i Stockholms skärgård subventioneras på Waxholmsbolagets reguljära och anropsstyrda trafik. Subventionen i form av fraktbidrag uppgår till 80 procent av normaltaxa.

Fraktbidrag utbetalas till företag med varaktig verksamhet som bedrivs på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren för inhyrning av båt för transporter av gods som inte kan fraktas med reguljär båttrafik. Fraktbidrag utgår med 2/3 av kostnaden exklusive mervärdesskatt.

Ansökan om att bli berättigad fraktbidragskonto sker via Fraktbidragsportalen på Waxholmsbolagets hemsida. Vid ansökan om fraktbidragskonto ska ett registerutdrag, ej äldre än 12 månader, bifogas. Registerutdrag kan hämtas digitalt på Skatteverkets hemsida. Ansökningar om fraktbidrag kan ske senast 3 månader efter utförd frakt.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?