Stöd till företag och organisationer

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du de stöd företag och organisationer kan få genom Region Stockholm för utveckling av det regionala näringslivet.

Projekt som fått medel genom oss

Småskalig odling i skärgården och projekt som främjar kooperativt och socialt entreprenörskap är ett par exempel på hur medel som beviljats av oss används.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?