Patientnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och anställda inom vården kan vända sig när det har uppstått problem i kontakterna med vården eller när det finns klagomål på bemötande, attityder och kvalitet i vårdens utförande. Nämnden ansvarar även för att analysera klagomål och synpunkter som används i hälso- och sjukvårdsnämndens och vårdgivarnas systematiska förbättringsarbete.

Patientnämnden har även till uppgift att utse stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Patientnämnden sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på webben ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för patientnämnden 2023

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för patientnämnden

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i patientnämnden ›
Ersättare i patientnämnden ›

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?