Lämna klagomål och synpunkter på vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med förslag på hur vården kan bli bättre eller berätta om du är särskilt nöjd med något. 

Börja med att ta kontakt med den vårdmottagning där vården har getts. Mottagningen eller vårdenheten där du har fått vård eller behandling har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Vanligtvis ska du ha fått ditt svar inom fyra veckor. Vill du inte vända dig direkt till vården kan du självklart kontakta patientnämnden.

Patientnämnden är här för att lyssna. Vare sig du är patient eller närstående, är dina synpunkter och klagomål viktiga för oss. Ditt bidrag hjälper till att förbättra och säkra kvaliteten på vården. Tala om för oss vad som hände – tillsammans gör vi vården bättre.

Så här lämnar du en synpunkt eller klagomål på vården

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på vården, kan du göra det enkelt och säkert online.

  1. Logga in på 1177.se med din e-legitimation. 
  2. Välj "Regionen rekommenderar"
  3. Sedan "Lämna synpunkter och klagomål i Region Stockholm" eller "Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden".

Du kan även använda en blankett. Fyll i den digitalt, skriv ut och skicka den, eller skriv ut och fyll i för hand. Skicka sedan blanketten till den adress som anges i blanketten.

Om du rapporterar för någon annan, behöver du en fullmakt från den personen.

Du hittar blanketter och fullmakt under dokument, lite längre ned på sidan. 

Det här händer när du lämnat en synpunkt/klagomål

När du lämnat ditt klagomål, får du en bekräftelse med information om vem som hanterar ditt ärende. Din handläggare tar kontakt med dig inom några dagar. Du kan också kontakta handläggaren direkt för att få veta mer om hur processen går till och vem annan du kan prata med om ditt ärende.

Med ditt tillstånd kontaktar vi vårdgivaren och ber dem att ge sin syn på händelsen. De får se din anmälan, inklusive dina personuppgifter. Detta ger vårdgivaren möjlighet att svara på dina synpunkter och förklara situationen.

När vi får vårdgivarens svar skickar vi det till dig. Det tar vanligtvis lite över en månad att få svar. Om du anmälde via 1177.se kan du även se svaret där.

Vi hoppas att svaret från vården besvarar dina frågor. Ibland kan det krävas ytterligare samtal med vården. Ditt ärende avslutas när det inte finns mer att göra eller diskutera.

Teckenspråk: Lämna klagomål och synpunkter

Lämna klagomål och synpunkter

1177.se e-tjänster

Inloggad i 1177.se e-tjänster kan du fylla i ett kontaktformulär till patientnämnden. 

Ring till oss

Växelns öppettider:
Måndag-torsdag kl. 09.00-12.00
Telefon: 08-123 467 00

E-post

registrator.pan@regionstockholm.se

Postadress

Box 30198, 104 25 Stockholm

Brev

Du kan använda blanketten för att kontakta patientnämnden via brev.

Blankett för synpunkter på vården

  • Senast granskad: 11 juli 2023