Lämna synpunkter och klagomål på vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med förslag på hur vården kan bli bättre eller berätta om du är särskilt nöjd med något. 

Du kan kontakta antingen den vårdmottagning som du har synpunkter på eller patientnämnden. Patientnämnden fungerar som en länk mellan dig och vården och ser till att du får svar på dina klagomål eller synpunkter. Vanligtvis ska du ha fått ditt svar inom fyra-fem veckor oavsett om du vänder dig direkt till vårdmottagningen eller till patientnämnden. 

Patientnämnden är här för att lyssna. Vare sig du är patient eller närstående, är dina synpunkter och klagomål viktiga för oss. Ditt bidrag hjälper till att förbättra och säkra kvaliteten på vården. Tala om för oss vad som hände – tillsammans gör vi vården bättre.

Så här lämnar du en synpunkt eller klagomål på vården

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på vården, kan du göra det enkelt och säkert online.

  1. Logga in på 1177.se med din e-legitimation. 
  2. Välj "Regionen rekommenderar"
  3. Sedan "Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden" eller "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare".

Du kan även använda en blankett. Du finner den nedan och du kan fylla i den digitalt eller för hand. Oavsett så måste du skriva ut den och skicka den med vanlig post till adressen som anges på blanketten. Här nedan finns även en blankett för fullmakt, som du behöver om du rapporterar för någon annan person, liksom anmälningsblankett och fullmakt på engelska.

Det här händer när du lämnat en synpunkt/klagomål

När du lämnat ditt klagomål, får du en bekräftelse med information om vem som hanterar ditt ärende. Din handläggare tar kontakt med dig inom 20 dagar. Du kan också kontakta handläggaren direkt för att få information om hur ditt ärende hanteras och handläggs utifrån patientnämndens uppdrag. 

Vårdgivaren får bemöta dina synpunkter skriftligt och reda ut vad som hänt om du vill det. De får se din anmälan, inklusive dina personuppgifter. Detta ger vårdgivaren möjlighet att svara på dina synpunkter och förklara situationen.

När vi får vårdgivarens svar skickar vi det till dig. Det tar vanligtvis lite över en månad att få svar. Om du anmälde via 1177.se kan du se svaret där.

Vi hoppas att svaret från vården besvarar dina frågor. Ibland kan det krävas ytterligare dialog med vården. Ditt ärende avslutas när det inte finns mer att göra eller diskutera.

Teckenspråk: Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål

1177

  1. Logga in.
  2. Leta fram rubriken "Regionen rekommenderar".
  3. Klicka på länken ”Lämna synpunkter och klagomål hos patientnämnden”.
  4. Fyll i formuläret.

Ring till oss

Växelns öppettider:
Måndag-torsdag kl. 09.00-12.00
Telefon: 08-123 467 00
Avvikande telefontid:
Mellan 24 juni och 15 augusti är vår växel öppen kl. 09.00-11.00.
Det finns möjlighet att ringa anonymt om du har frågor.

E-post

registrator.pan@regionstockholm.se
E-post fungerar endast som kontaktmöjlighet. Vi behöver alltid en formell anmälan via 1177.se eller ifylld blankett. Om du skickar e-post, lämna ett telefonnummer där vi kan nå dig, samt vilken vårdgivare det gäller, så kommer någon av våra handläggare att höra av sig till dig. Skicka inte konfidentiella uppgifter via e-post. Av säkerhetsskäl har vi en begränsning i att öppna bilagda filer.

Postadress

Patientnämndens förvaltning
Box 30198
104 25 Stockholm

Brev

Du kan använda blanketten för att kontakta patientnämnden via brev.

Blankett för synpunkter på vården

  • Senast granskad: 11 juli 2023