Stödpersonsverksamhet

Patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin har rätt att få en stödperson utsedd. Önskemålet om att få en stödperson måste komma från patienten själv. Att vara stödperson är ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska.

Att vara där för någon i en svår situation kan vara en av de mest värdefulla sätt att hjälpa en annan medmänniska på. Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår.

Om både du och patienten är överens, kan du fortsätta ditt uppdrag som stödperson i upp till fyra extra veckor. Din roll som stödperson kan göra en stor skillnad i någons liv under en utmanande tid.

Är du redan aktiv stöd person? 

Rapportera dina uppdrag och ta del av utbildningsmaterial. 

Bli stödperson

Som stödperson får du:

 • inblick i den psykiatriska vården
 • möjlighet att öka din kunskap om människor
 • nya givande upplevelser.

Förväntningar på dig som stödperson:

 • du ska vara medmänsklig och empatisk
 • bistå patienten i personliga frågor
 • regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller där patienten vistas, dock inte i hemmet
 • rätt att närvara vid förhandling i domstol, om patienten så önskar.,

Tänk på att du som stödperson inte ersätter vårdpersonalens funktion. Som stödperson övertar du inte ansvaret för patientens ekonomi eller fungerar som juridiskt ombud. Som stödperson har du tystnadsplikt.

Du får stöd och handledning av patientnämndens förvaltning. Du får arvode samt kostnadsersättning. I uppdraget ingår viss rapportering till patientnämndens förvaltning.

Ansök om att bli stödperson

Så utses en stödperson

Chefsöverläkaren har ansvar för att informera patienten om rätten till stödperson. Om önskan om stödperson finns har chefsöverläkaren ansvaret att meddela patientnämndens förvaltning, som har uppdraget att utse stödpersoner. Patienten kan också själv vända sig till förvaltningen.

Vem kan bli stödperson?

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämndens förvaltning ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt. Att vara stödperson är en fritidssyssla, inget "extraknäck". Det är viktigt att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer. Vi ser också att du har goda språkkunskaper i svenska. Du bör ha fyllt 23 år. Dock gör vi alltid individuella bedömningar.

Detta händer när vi fått in din intresseanmälan

 1. Din intresseanmälan registreras i vårt handläggningssystem.
 2. Du får ett bekräftelsebrev att vi tagit emot din intresseanmälan.
 3. Om någon information i din anmälan saknas, hör stödpersonssamordnaren av sig per telefon eller e-post.

 4. Du får en inbjudan via e-post till intervju. Denna genomförs via Teams (videomöte) och tar cirka 30 minuter. Intervjuerna sker under kontorstid. Efter intervjun kommer vi att be dig skicka oss kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 5. Innan intervjun får du hem blanketterna ”Fullmakt” samt ”Sekretessbekräftelse”. Dessa skickas påskrivna i retur till förvaltningen. Fullmakten behöver vi för att kunna begära utdrag ur belastningsregistret (se nedan).
 6. Förvaltningen begär in ett utdrag ur Kriminalvårdens belastningsregister.

 7. Om du blir godkänd, får du nu en inloggningskod för att kunna logga in på stödpersonswebben. När du gått igenom utbildningen på webbplatsen kan du, om du önskar, skriva ut ett intyg. För att få delta i den sista träffen, det vill säga steg 4, måste du ha genomfört hela utbildningen.
 8. Det sista steget, innan du blir godkänd som stödperson, är en träff via Teams för genomgång av förvaltningens regler och rutiner kring besök, redovisning och liknande. Du har då också möjlighet att att ställa frågor kring utbildningen eller annat som kan kännas oklart.

 9. Ditt arvode betalas ut via Swedbank eftersom det är den bank Region Stockholm använder. Har du en annan bank måste du själv anmäla ditt konto till Swedbank. OBS! Alla steg i antagningsprocessen och webbutbildningen måste vara godkända innan du kan börja ta uppdrag.

 10. Vi ringer eller e-postar ditt uppdragserbjudande. Bevaka därför din e-post och ditt mobilsvar. Först till kvarn gäller!

Vill du ha en stödperson?

Den som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Stödpersonen har ett intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor och:

 • har som regel rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig
 • har rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill
 • har tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

 • ersätta vårdpersonalen
 • ta över ansvaret för din ekonomi
 • vara ditt juridiska ombud

Du som tvångsvårdad har rätt:

 • att överklaga beslut om tvångsvård eller isolering hos förvaltningsrätten
 • till ett offentligt biträde vid förhandling i domstol
 • att få en stödperson utsedd och förordnad genom patientnämndens förvaltning.

Så här gör du för att få en stödperson

Tala med din läkare, kontaktperson eller behandlare. Denna ansöker om en stödperson åt dig hos patientnämndens förvaltning som har uppdraget att utse stödpersoner.

 • Läs mer om att ansöka om stödperson och fyll i ansökan i informationsbladet "Vill du ha en stödperson - samt ansökan" som du hittar längst ner på den här sidan.


 • Senast granskad: 11 juli 2023