Om patientnämnden

Patientnämnden hjälper patienter när det har uppstått problem i kontakt med en vårdgivare. Nämnden är en fristående och opartisk instans som består av politiker från de olika partierna i regionen.

Till patientnämnden kan patienter, anhöriga och anställda inom vården vända sig när det har uppstått problem i kontakt med vården eller om de har klagomål på bemötande, attityder och kvalitet.

Patientnämnden ansvarar för att analysera klagomål och synpunkter som hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdgivarna kan använda i sitt förbättringsarbete.

Patientnämnden ansvarar även för att utse stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i patientnämnden

Om patientnämnden (teckenspråk)

  • Senast granskad: 29 december 2023

Du kanske också är intresserad av