Patientförsäkringar

Löf

Du som har drabbats av en vårdskada orsakad av regionfinansierad vård, kan enligt patientskadelagen, ha rätt till ersättning från patientförsäkringen hos Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Observera att det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt skadan orsakades.

Privat vårdgivare som saknar avtal med Region Stockholm är skyldig att informera dig som patient om i vilket försäkringsbolag den har sin patientförsäkring. Om vårdgivaren saknar försäkring bör du kontakta Patientförsäkringsföreningen.
Läs mer på www.pff.se

Anmäla en skada till Löf

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel, kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få din sak prövad. Du som anmälare kan få ersättning om försäkringsgivarens utredning visar att det handlar om en faktisk läkemedelsskada.

En anmälan skickas in skriftligt senast tre år från att du fick skadan. Som yttersta tidsgräns ska skadan anmälas inom 15 år från att du slutat använda de läkemedel som orsakade skadan.

Anmäl en skada till läkemedelsförsäkringen

  • Senast granskad: 8 november 2023