Driv ett tjänstedesignprojekt i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Genom Region Stockholms Kompetenscenter för system- och tjänstedesign kan du få stöd genom hela processen, från att ringa in utmaningen, förstå behovet, ta fram lösningar till att testa och implementera din innovation.

Elin Hedbrandh och Sebastian Törnfeldt håller kurs i tjänstedesign.

Genom att involvera användarna och utgå från deras behov leder arbetsprocessen till lösningar där både medarbetare, patienter, resenärer och andra tillsammans utformar och testar nya innovationer. På det sättet bidrar tjänstedesign till mer långsiktiga och hållbara lösningar för Region Stockholms verksamheter.

Sök stöd för ditt projekt inom tjänstedesign

Under 2023 erbjuder Region Stockholms Kompetenscenter för system- och tjänstedesign stöd till nya projekt i tjänstedesign och systematisk tjänstedesignprocess.

Läs mer om du ansöker om medel för innovation och utveckling

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign är en metod där vi utgår från användares behov och upplevelser när vi utformar nya tjänster, produkter och processer. Metoden bygger på ett utforskande, involverande och samskapande förhållningssätt där vi stärker användares delaktighet under hela processen.

Arbetet sker i flera iterationer och uppmuntrar till kreativitet och till att testa och ompröva idéer flera gånger innan de förverkligas. När vi inkluderar tjänstedesign i innovations- och utvecklingsarbetet leder det till lösningar som skapar bättre tjänster och större värde för våra användare.

Viktiga delar när vi jobbar med tjänstedesign

  • Involvera användarna som en aktiv del i arbetets olika faser, utgå från deras behov och resurser.
  • Utgå från ett systemperspektiv och samla och involvera de aktörer som finns runtomkring användaren.
  • Visualisera för att skapa förståelse och dialog kring möjliga lösningsförslag.
  • Testa förslagen i liten skala med användare och medarbetare, utvärdera och testa igen.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?