Ansök om forskningsmedel

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Varje år utlyser Region Stockholm projektmedel och kliniska forskartjänster i samverkan med KI, KTH och Stockholms universitet. Vi hanterar även utlysningar för ett antal fonder. Alla utlysningar publiceras och behandlas i Researchwebb, Region Stockholms ansökningssystem.

Aktuell information om öppna utlysningar hittar du i Region Stockholms ansökningssystem, där du även skickar in din ansökan, kan ta del av beslut från tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport och ändra personliga uppgifter.

Utlysningar i samarbete med KI

KI och Region Stockholm arbetar tillsammans för att skapa optimala förutsättningar för klinisk forskning, utbildning och utveckling av sjukvården för att förbättra människors hälsa. En stor del av både forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården. Region Stockholm är därför en viktig samarbetspartner för KI och tillsammans utlyser vi medel och forskningstjänster för att stödja utvecklingen.

ALF Medicin projektmedel: utlysning i januari 

Region Stockholm och KI avsätter projektmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Ansökningarna bedöms av experter med kompetens inom respektive område, indelat i följande grupper:

 • Kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar.
 • Neuro-, ögon- och öron-näsa-hals-sjukdomar.
 • Psykiska sjukdomar och beroende.
 • Infektion, inflammatoriska och immunologiska och gastroenterologiska sjukdomar.
 • Cancer och hematologiska sjukdomar.
 • Metabola och endokrina sjukdomar.
 • Rörelseorganens sjukdomar och trauma, anestesi, intensivvård, kirurgi och odontologi.
 • Pediatrik, gynekologi/obstetrik, neofrologiska och urogenitala sjukdomar.
 • Medicinsk teknik, vårdprocess och vårdorganisation.

Minst hälften av de beviljade projektmedlen ska användas till löner (tid) för anställda inom Region Stockholm och/eller vårdenheter som har vårdavtal.

Cirka 400 ansökningar kommer in varje år, varav drygt 30 procent får medel. De flesta projekt får medel för 1 år, men projekt som bedöms som riktigt starka kan få stöd i upp till 3 år.

Forskning i nätverkssjukvården projektmedel: utlysning i februari

Projektmedel delas ut till patientnära forskning i primärvården för att stödja utvecklingen i nätverkssjukvården. Minst hälften av de beviljade projektmedlen ska användas till löner (tid) för anställda inom Region Stockholm och/eller vårdenheter som har vårdavtal.

ALF Pedagogik projektmedel: utlysning januari 

Projektmedel delas ut till pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten ska ha en tydlig intention att åstadkomma pedagogisk utveckling och kvalitetshöjning i de delar av utbildningarna på grund- och avancerad nivå som bedrivs i och förutsätter tillgång till hälso- och sjukvårdens organisation.

Minst hälften av beviljade projektmedel ska användas till löner (tid) för anställda inom Region Stockholm och/eller vårdenheter som har vårdavtal.

Kliniska forskartjänster: utlysning februari

Med fem olika typer av kliniska forskartjänster vill Region Stockholm och Karolinska Institutet stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. Målet är att forskningens resultat ska komma patienterna till nytta.

Här kan du se en film där olika forskare berättar om sina erfarenheter av forskning i samband med kliniskt arbete.

Tjänsterna kan sökas av alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk-, och tandvården och täcker in hela karriärstegen – från juniora doktorander till seniora kliniska forskare. Följande tjänster ingår i utlysningen:

 • Forskar-ST (sex platser per år):
 • Klinisk postdoktor (tio platser per år)
 • Klinisk forskare (åtta platser per år)
 • Högre klinisk forskare (sju platser per år)
 • Klinisk forskare med medellång vårdutbildning (fem platser, vartannat år)

För alla forskartjänster innebär det att kliniken där forskaren är anställd får medel för att betala forskarens lön under tiden hen forskar. Anslaget räcker till mellan 30 och 50 procent forskningstid och varar normalt i fyra år.

Du kan läsa mer om specifika kriterier och ansökningsförfarandet för tjänsterna på Researchweb.

Centrum för innovativ medicin - CIMED

Stödjer klinisk och translationell forskning vid Campus Flemingsberg, med uppdrag att stärka den kliniska forskningsnoden och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

CIMED stödjer forskning inom flera olika områden; institutionen för biovetenskaper och näringslära, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, institutionen för laboratoriemedicin, institutionen för medicin Huddinge, institutionen för neurobiolgi, vårdvetenskap och samhälle och institutionen för odontologi.

CIMED

Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF): utlysning mars

Projektmedel delas ut för klinisk odontologisk forskning genom SOF som består av representanter för Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholm, Praktikertjänst och Region Stockholm.

SOF - Styrgruppen för odontologisk forskning 

Utlysningar i samarbete med KTH

KTH och Region Stockholm avsätter medel för forskningsprojekt som utvecklar hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, bland annat inom AI, medicinteknik, infrastruktur och nya analysmetoder.

Hälsa, medicin och teknik: utlysningsperiod april - juni

Anställda vid KTH eller i någon av Region Stockholm finansierade kliniska verksamheter, kan ansöka om medel för patientnära forskningsprojekt som ligger i gränslandet mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Genom att koppla samman teknik med hälso- och sjukvård ska projekten skapa innovativa lösningar som förbättrar människors liv och hälsa, till exempel genom förbättrad vårdkvalitet, höjd effektivitet eller utveckling av vårdmetoder. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Hållbar trafik och regional utvecklingsplanering

Medel beviljas för forskning som bidrar till bland annat utveckling av kollektivtrafik, infrastruktur, hållbarhet, avtalsformer, regional utveckling eller regional tillväxt. Forskningsprojektet måste ha en tydlig koppling till någon av Region Stockholms verksamheter och involvera en namngiven kontaktperson som arbetar i verksamheten. 

Projektmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Utlysningar i samarbete med Stockholms universitet

Region Stockholm och Stockholms universitet stödjer forskning och utveckling som leder till tänkbara lösningar på framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Projektmedel tilldelas forskningsprojekt som ses som viktiga för att möta regionens utmaningar, främst inom områden där det råder kunskapsbrist. Utlysning sker varje höst och i projektet behöver en forskare anställd vid universitetet och en anställd inom Region Stockholm medverka.

Region Stockholm har identifierat fem områden med särskilt intresse av forskningsinsatser från Stockholms universitet.

 • Life Science inklusive bearbetning av stora mängder hälsodata.
 • Psykisk hälsa.
 • Digitalisering och AI.
 • Hållbar samhällsutveckling.
 • Medicinsk strålfysik.

Övriga utlysningar

Lilla Barnets fond

Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?