Samverkan med universitet

Vi samarbetar med universitet, högskolor och näringsliv som ger våra verksamheter tillgång till kompetens. Tillsammans skapar vi ny kunskap som gynnar patienter, resenärer och invånare. Målet är att hitta lösningar på framtida utmaningar.

Innehåll