Ansök om forskartjänster

Tillsammans med oss erbjuder universiteten tjänster i alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk, och tandvården. Tjänsterna täcker in hela karriärstegen – från juniora doktorander till seniora kliniska forskare.

Forskartjänsterna ska stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Resultaten från forskningen kan omsättas till praktisk nytta, så att vården kan utvecklas och möta fler behov i framtiden.

Att arbeta kliniskt och att forska

Vill du arbeta i vården men samtidigt ägna dig åt forskning på del av din arbetstid? I Region Stockholm finns möjligheterna för detta. Här driver vi Sveriges modernaste universitetssjukhus med flera nationella högspecialiserade vårduppdrag. I vårt samarbete med Karolinska Institutet (KI) får du tillgång till forskningsmiljöer i världsklass.

Läs mer om tjänster och projektmedel här

Ansökningstider

  • Senast granskad: 1 november 2023