Stödstrukturer till dig som forskar

Det finns gott om stödstrukturer för dig som vill forska inom Region Stockholm. Tillsammans med Karolinska Institutet (KI) kan vi erbjuda excellenta miljöer och olika former av stöd. 

Hälsodata och biomedicinsk statistik finns inom Stockholmsregionen. Kliniska studier kan genomföras med hjälp av de studiecentra som finns i Stockholms län.

Centrum för hälsodata

Region Stockholms centrum för hälsodata ser till att hälsodata för forskning lämnas ut på ett säkert sätt.

Mer om hälsodata i Region Stockholm

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance erbjuder tjänster inom planering, genomförande och avslut av kliniska studier till självkostnadspris.

Karolinska Trial Alliance - kvalitetsstöd för kliniska studier

Stockholms Medicinska Biobank

Stockholms Medicinska Biobank erbjuder tjänster och kompetent vägledning genom forskningsstudiens olika faser, både gentemot akademiska forskargrupper inom life science och näringsliv, och gentemot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

Stockholms Medicinska Biobanks webbsida

Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är en mottagningsverksamhet för kliniska studier i fas 2-4 inom primärvården och annan öppenvård i Region Stockholm. Syftet är att öka forskningen och underlätta för medicinska företag, vården, forskare och patienter att både utföra och delta i kliniska studier.

Akademiskt specialistcentrums webbsida

Core-faciliteter hos KI

KI har ett brett utbud av core-faciliteter, det vill säga service som omfattar avancerad utrustning, tjänster och kompetens. Dessa är öppna för alla forskare på KI, inom andra akademiska institutioner och, i begränsad omfattning, för kommersiella företag.

Core-faciliteter för forskning på Karolinska Institutets webbsida

SciLifeLab

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper som drivs av KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

SciLifeLabs webbsida

MedTechLabs

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. MedTechLabs är en långsiktig satsning som drivs av KTH, KI och Region Stockholm, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

MedTechLabs webbsida

Kliniska studier/Forum Stockholm-Gotland

Kliniska studier är ett nationellt samarbete mellan Sverige sex sjukvårdsregioner. Forum Stockholm-Gotland är en samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Forskningsfinansieringsstöd Karolinska universitetssjukhuset

Sektionen för Forskningsfinansieringsstöd på Karolinska Universitetssjukhuset säkerställer regelefterlevnad och ger stöd till forskare inom hela Region Stockholm som blivit beviljade EU-medel.

Forskningsfinansieringsstöd Karolinska universitetssjukhuset

Clinicum

Organiserat stöd till klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm.

Clinicum

  • Senast granskad: 1 november 2023