Organisation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är en organisation som består av många delar. Dels politiska organ på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden, dels en förvaltningsorganisation som bistår politikerna i deras arbete och ser till att fattade beslut genomförs.

Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige, regionstyrelsen samt nämnder, utskott och beredningar. Regionfullmäktige beslutar om budget, mål, inriktning och organisation för Region Stockholm. Uppdrag och ansvarsområden finns i reglemente för regionstyrelse och nämnder som beslutas av regionfullmäktige.

Förvaltningar

Region Stockholms bolag

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?