Gyllene äpplet

Varje år delar Region Stockholm ut priset Gyllene äpplet. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna våra medarbetares och chefers förbättringsarbete. Utmärkelserna ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter. 

grafisk bild av två äpplen med texten gyllene äpplet 2023 30-årsjubileum

Gyllene äpplet består av ett medarbetarpris och ett ledarpris. Den som nominerar och den som nomineras ska vara anställda inom Region Stockholm. 

Vinnarna av 2023 års pris

Ett samarbetsinriktat och närvarande ledarskap i en växande verksamhet i förändring, samt utveckling av kunskap när det gäller vård av svårt sjuka barn. Det är två insatser som belönats med 2023 års Gyllene Äpple. Vinnarna presenterades på regionfullmäktiges möte den 13 februari.

Ledarpriset 2023

Ledarpriset går till Annika Dunvall, vårdenhetschef på neurolog- och strokemottagningen på Danderyds sjukhus. 

–Jag tror att min främsta drivkraft är att jag vill att det ska bli bra, både för patienter och medarbetare, säger Annika Dunvall.

Under de senaste åren har klinikens öppenvårdsverksamhet vuxit mycket, både när det gäller antalet patienter och antalet medarbetare. Det har gjort det nödvändigt att flytta till nya mer ändamålsenliga lokaler. Hela processen har tagit cirka ett år.

– Det har verkligen ställt krav på alla medarbetarna att anpassa sig och på oss chefer att se till att våra medarbetare hela tiden har den information de behöver.

Att Annika Dunvalls dörr alltid står öppen för alla på arbetsplatsen tror hon är en framgångsfaktor i ledarskapet, liksom att hon kan verksamheten och är delaktig i vården.

Ett råd hon kan ge till andra chefer är att rikta in sig på att jobba tillsammans, över yrkes- klinik- och sjukhusgränser.

– Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger. I stället ska vi ta lärdom av varandra. Det är verkligen en framgångsfaktor tror jag, säger Annika Dunvall.

Juryns motivering:
”Annika Dunvall har visat på ett hållbart, långsiktigt och framgångsrikt ledarskap i en växande verksamhet i förändring. Med en uthållig energi och struktur har Annika utvecklat verksamheten med tydligt patientfokus. Genom sitt närvarande ledarskap och tätt samarbete med teamen leder Annika sina medarbetare mot ett tydligt mål. För sitt framstående ledarskap som utgår från helhetsperspektiv och en ständig drivkraft att utvecklas tillsammans med medarbetarna tilldelas Annika Dunvall årets ledarpris.”

Medarbetarpriset 2023

Medarbetarpriset går till Anna Östbring, specialistsjuksköterska på Intensivvårdsavdelningen (IVA), Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

På IVA på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vårdas bland annat barn och vuxna som väntar på, eller just har fått, en ny lever. 

– Att vårda barn är inte riktigt samma sak som att vårda vuxna. Dels när det gäller det medicinska, dels det sociala.

– Sedan jag började här förra året har jag ägnat mig mycket åt barnfrågor. Jag har många idéer och trivs med att arbeta med förbättringar och utveckling, säger Anna Östbring.

Hon ansvarar bland annat för den interna barnutbildningen som är förberedande för övriga kollegor innan de börjar att vårda svårt sjuka barn på IVA. Hon har också inlett samarbeten med andra enheter som har allmänna barnintensivvårdsavdelningar, för att fördjupa och bredda kompetensen.

– Jag försöker göra så att mina kolleger känner sig lugna och trygga när de vårdar barnet, säger Anna Östbring.

Just nu undersöker Anna Östbring hur intensivvårdsavdelningens högteknologiska miljö kan blir mer personligt inriktad till barnet som vårdas.

– Vi har tagit in åsikter från barn och anhöriga som vårdats här på IVA. Ibland kan små saker betyda mycket, till exempel ett särskilt ljus eller ljud.

Juryns motivering:
”Anna Östbring har framgångsrikt utvecklat förmågan att ta emot barn inom intensivvården genom flera viktiga insatser för verksamheten. Med ett helhetsperspektiv har hon kartlagt behov av barnkompetens hos kollegor och barnens behov som patienter vilket resulterat i utbildningsinsatser och nya arbetssätt. Detta har skapat förutsättningar för ökad kunskap, förståelse och trygghet när det gäller att vårda barn och bli vårdad som barn. För sitt stora engagemang att utveckla nya arbetssätt som innefattar såväl patient- som medarbetarperspektiv tilldelas Anna Östbring årets medarbetarpris.”

Gyllene äpplets medarbetarpris

Medarbetarpris delas ut till den medarbetare som har tagit initiativ som inneburit utveckling för både anställda och för verksamheten.

Kriterier för att få medarbetarpriset är att:

  • medarbetaren är engagerad och medverkar till att förbättra och utveckla nya arbetssätt
  • medarbetaren delar med sig av kunskap och erfarenhet
  • resultatet ska kunna spridas vidare till andra verksamheter.

Prissumman är 25 000 kronor om det är en vinnare och 50 000 kronor om det är två eller fler vinnare. Pengarna ska användas till kompetensutveckling som syftar till fortsatt utveckling och förbättring för vinnare och verksamhet. Vinnaren får också ett glaskonstverk och ett diplom.

Gyllene äpplets ledarpris

Gyllene äpplets ledarpris ska premiera ett gott ledarskap. Den som nomineras ska vara chef, ha ett verksamhets-, personal- och ekonomiansvar, ha levererat ett ekonomiskt resultat i balans och ha uppnått målen för sin verksamhet det senaste året.

Kriterier för att få ledarpriset är att:

  • chefen under det senaste året tydligt har bidragit till utveckling och förbättring genom att ha uträttat särskilt goda insatser för verksamheten och medarbetares utveckling
  • resultatet ska kunna spridas vidare till andra verksamheter och inspirera andra chefer.

Prissumman är 25 000 kronor och ska användas till en personlig utvecklingsinsats som innebär en fortsatt utveckling och förbättring för vinnaren och verksamheten. Vinnaren får också ett glaskonstverk och ett diplom.

Nomineringsprocess 2023

Nominering till 2023 års pris är nu stängd.

De nämnder och bolag som får nominerade kandidater utser en lokal jury med företrädare från både arbetsgivaren och fackliga organisationer. Utifrån kriterierna väljer juryn ut max två nomineringar per pris och motiverar sitt val.

De utvalda nomineringarna går vidare till en central jury som utser vinnarna. Denna jury består av arbetsgivaren och fackliga företrädare. Zilla Jonsson, Region Stockholms HR-direktör, är juryns ordförande.