Hållbarhetspriset

Region Stockholms hållbarhetspris delas ut årligen för att uppmärksamma viktiga insatser inom hållbarhetsområdet. Priset finns i fyra kategorier; miljö, social hållbarhet, årets eldsjäl och för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

Foto på människor som sitter i en park på sommaren.

Genom Hållbarhetspriset vill vi uppmärksamma viktiga insatser inom hållbarhetsområdet. Det kan till exempel handla om innovation, nytänkande samt främjande av miljö och social hållbarhet.

Fyra priskategorier

Hållbarhetsprisets tre kategorier miljö, social hållbarhet och årets eldsjäl är interna inom Region Stockholm. Det innebär att alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm kan nomineras.

Den fjärde kategorin, Hållbarhetspriset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism, tilldelas en förening, organisation eller person som är verksam inom Stockholms län och som inte finansieras av Region Stockholm.

Nominera ditt bidrag 8-28 februari

Vem tycker du ska vinna Hållbarhetspriset? Läs mer om kriterierna för varje kategori och nominera din kandidat nedan.

Hållbarhetspriset för miljö

Priset går till ett bidrag som:

 • har lett till innovation eller nytänkande inom miljöområdet
 • är användbart inom flera verksamheter och har hög spridningspotential
 • bidrar till att uppnå målsättningarna i Region Stockholms hållbarhetsstrategi och/eller uppnå Region Stockholms miljömål.

Prissumman är på 50 000 kronor. Pengarna ska användas till kompetensutveckling inom området, kommunikationsinsatser eller vidareutveckling av det vinnande bidraget.​

Alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm kan nominera och nomineras. 

Nomineringsformulär Hållbarhetspriset för miljö

Hållbarhetspriset för social hållbarhet

Priset går till ett bidrag som:

 • har lett till innovation eller nytänkande inom social hållbarhet
 • är användbart inom flera verksamheter och har hög spridningspotential
 • bidrar till att uppnå målsättningarna i Region Stockholms hållbarhetsstrategi och/eller uppnå Region Stockholms mål kopplade till social hållbarhet.

Prissumman för priset för social hållbarhet är på 50 000 kronor. Pengarna ska användas till kompetensutveckling inom området, kommunikationsinsatser eller vidareutveckling av det vinnande bidraget.

Alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm kan nominera och nomineras.

Nomineringsformulär Hållbarhetspriset för social hållbarhet

Hållbarhetspriset för årets eldsjäl

Priset går till en person som genom engagemang, kompetens och kreativitet:

 • genomför och utvecklar verksamheten inom miljö och/eller social hållbarhet
 • inspirerar och sprider kunskap om miljö och/eller social hållbarhet i verksamheten
 • hittar nya lösningar för att verksamheten ska utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Detta är ett hederspris och har ingen prissumma.

Alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm kan nominera och nomineras.

Nomineringsformulär Hållbarhetspriset för årets eldsjäl

Hållbarhetspriset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism

Priset går till ett bidrag som:

 • förebygger rasism och främlingsfientlighet
 • bidrar till ökad inkludering, förståelse och social sammanhållning
 • främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället.

Prissumman är på 50 000 kronor och ska användas till vidareutveckling av det vinnande bidraget.

Nominera en förening, organisation eller person som är verksam inom Stockholms län och som inte finansieras av Region Stockholm.

Nomineringsformulär Hållbarhetspriset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism

Region Stockholms hållbarhetsarbete

Region Stockholm har en lång bakgrund av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete där vårt mål är en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid.  

Sedan 2021 har vi en gemensam hållbarhetspolicy och strategi som integrerar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Hållbarhetspriset ska bidra till att uppnå målen i vår hållbarhetsstrategi och hållbarhetsmålen i budgeten.

Läs mer i Region Stockholms hållbarhetsstrategi.

Kontakt: hallbarhetspriset.rlk@regionstockholm.se