Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett samarbetsprogram för länderna runt mellersta Östersjön och ett av 14 interregionala program inom EU som Sverige deltar i och ska utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Programmet omfattar länderna Sverige, Finland inkl. Åland, Estland och Lettland. Det svenska geografiska området omfattar regionerna: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västermanland, Östergötland och Örebro.

Finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden

Programmet finansieras ur den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Budgeten för programperioden stäcker sig från 2021 till 2027.

För att beviljas finansiering av programmet måste projekten ha en konkret gränsöverskridande karaktär.

Region Stockholms roll som nationell kontaktpunkt

Region Stockholm och Region Östergötland är värdar för nationella kontaktpunkter för Interreg Central Baltic. Kontaktpunkterna är länken mellan de aktörer i Sverige som söker finansiering av programmet och programsekretariatet i Turku, Finland.

Kontaktpunkten ska:

  • vara en länk mellan de svenska regionerna och programsekretariatet
  • informera svenska parter om programmet och de finansieringsmöjligheter som finns
  • inledningsvis stödja projektsökande för att avgöra om en projektidé kan utvecklas till en ansökan
  • medverka i partnersök
  • informera om nyheter och resultat från projekt.

Allmän inriktning för programmet

Den allmänna inriktningen för Interreg Central Baltic är att lära av varandra och hitta gemensamma lösningar på problem och överbrygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling i städer och regioner.

Varje projektpartner bör bidra till projekt genom att föra med sig expertis, idéer, personal eller andra resurser.

En logotyp med texten

  • Senast granskad: 19 januari 2024