Nyheter

 • Levande musik i barnsjukvården - ett välkommet avbrott

  I ett musikaliskt pilotprojekt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har barn och deras anhöriga fått uppleva levande musik under sin sjukhusvistelse. Nu genomförs följeforskning om musik i barnsjukvården.

  KulturKultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Ida ”Inxi” Holmlund blir koreograf för Platsverkstan Dans i Sollentuna

  Koreografen Ida ”Inxi” Holmlund har valts ut att gestalta platsen Rotebro och dess invånare, inom ramen för dansresidenset Platsverkstan Dans i Sollentuna. Hon vill utgå från det ”vardagliga” i människors berättelser – familj och relationer – och utveckla det i rörelse. 

  Kultur
 • Ny Konstväxling på Mariatorget öppnar 18 februari

  Nyutexaminerad fotokonstnär från HDK Valand i Göteborg intar Mariatorgets tunnelbanestation med färg och blinkningar till konsthistorien i ny Konstväxling.

  KulturKonstnär och kulturutövareOffentlig konst
 • Musikmöten i tider av pandemin

  När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • Dubbla residens inom cirkus och dans i Gula Villan

  Gula Villans cirkusresidens har tilldelats Klara Mossberg och Lisa Angberg. Dansresidenset tilldelades Veronica Hammarlund och Catrin Jonasson, koreografer i gruppen Framework.

  Kultur
 • Region Stockholms månadsrapport per september

  Resultatet för Region Stockholm till och med september 2021 var 1 358 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse mot budget på 354 miljoner kronor. Jämfört med resultatet per augusti är det en förbättring, då utfallet var 392 miljoner kronor lägre än budget.

  Kultur
 • Film i Österåker lånar ut teknik

  I Österåker kan du låna utrustning, delta i filmverkstäder med professionella filmare, gå på bio med skolan och delta i den årliga filmgalan i kommunen. Film i Österåker syftar till att förmedla film framförallt för, med och av unga och äldre i kommunen.

  Kultur
 • En guide in i konsten för patienter och personal

  Konstblick är en enkel guide som tagits fram på initiativ av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, för att öka intresset för konstverken i Region Stockholm och på så sätt öka välbefinnandet för patienterna.

  KulturKultur och hälsa
 • Ny biograf i Älvsjö – Bio Park!

  Älvsjö är ett område i länet som tidigare har saknat biograf eller annan lokal att se och visa film i. Nu har Bio Park öppnat i Folkets Hus.

  Kultur
 • App kan bidra till delaktighet för barn inom vården

  Den interaktiva appen IACTA riktar sig till barn mellan 3–5 år som ska genomgå en läkarundersökning eller provtagning. Syftet med appen är att öka barnens förståelse för vad som kommer att hända samt minska eventuell rädsla och på så sätt göra det möjligt för barnen att vara delaktiga i vårdsituationen.

  Hälso- och sjukvårdKultur
 • Enormt intresse för Odla 1 kvadratmeter lin

  Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Så var uppmaningen för invånare i länet när hemslöjdskonsulenterna uppmanade till intresseanmälan för att få en odlingspåse hemskickad. Det kommer säker ett par hundratal för ett så stort län som vårt, gissade Charlotte Hellsten Husman vid Region Stockholm. Över 1.200 fröpåsar skickades ut!

  Kultur
 • Granskning av vårdgivares överblivna vaccindoser

  I en intern granskning som Region Stockholm genomfört framgår att en vårdgivare under det första kvartalet kasserat runt 1 700 vaccindoser, alltså cirka tre doser per dag på totalt 13 mottagningar. Anledningen till att doser kasserats är att Region Stockholm följt den rådande prioriteringsordningen i fas 1, som innebär att doserna endast ska ges till vissa målgrupper. Totalt har det i Region Stockholm registrerats 368 417 vaccinationer, varav Vaccindirekt registrerat cirka 67 000 av dessa. 

  Kultur