Invigning av ny elevkonst i Tensta

Under våren har mellanstadiebarn från Askebyskolan arbetat med en konstutställning till Tensta tunnelbanestation. Den 24 maj invigde trafikförvaltningen tillsammans med flera samarbetspartners konsten under högtidliga former, med 150 elever på plats.

Arbetet med konstutställningen är ett Skapande Skola-projekt i samarbete mellan trafikförvaltningen, Askebyskolan i Rinkeby, konstnären Ylva Westerlund, Eggeby Gårds Naturskola och Tensta konsthall.

Eleverna har fördjupat sig i både konsten och naturen i det lokala närområdet. Inledningsvis fick de en guidad visning av konsten på Tensta tunnelbanestation med konstguiden Marie Andersson. På Eggebygårds naturskola har eleverna under ledning av konstnären Ylva Westerlund fått möjligheten att utforska och uttrycka sig genom teckningar och skulpturer i lera, inspirerade av fågellivet och den omgivande naturen på Järvafältet. I den avslutande fasen av processen i projektet har eleverna målat med akvarell på Tensta konsthall, med djur i den svenska naturen som inspiration.

Önskemål av konstnären Helga Henschen

Den ursprungliga konsten i tunnelbanan är skapad av konstnären Helga Henschen, vars verk bär influenser från naturen men också av kultur och mångfald. När stationen invigdes 1975 ville Helga Henschen hylla den lokala befolkningen genom temat “En ros till invandrarna, solidaritet och syskonskap”. Hon menade att alla som kom till Tensta var invandrare, oavsett var i världen man kom från. Längs spårväggarna står även ordet “syskonskap” på olika språk, och tanken med det är att de främmande språken ska väcka nyfikenhet och interaktion mellan människor som befinner sig på stationen.

– Man ska kunna fråga personen som står bredvid en på stationen, om hen känner igen ordet som står på väggen och på så vis börja prata med en ny människa, säger konstguide Marie Andersson.

En önskan som Helga Henschen hade var att barn och unga från närområdet skulle få vara med och skapa konsten på stationen. Denna önskan har trafikförvaltningen uppfyllt genom åren genom att möjliggöra konstprojekt i samarbete med olika skolor och andra aktörer. I år är det alltså Askebyskolans tur att uppfylla konstnärens önskemål. Under ledning av Ylva Westerlund har eleverna skapat konst som ställs ut både i tunnelbanan och på Tensta konsthall.

Konst på Tensta tunnelbanestation

”Under jorden minns vi himlen”

“Under jorden minns vi himlen” är namnet på konstprojektet. Man kan genom namnet relatera till det faktum att man faktiskt befinner sig under jorden. Konstverket är en hyllning till Helga Henschen och kan ses som ett svar till en av hennes målningar i tunnelbanan. Men ur ett större perspektiv är det även en påminnelse om att det finns ett hot mot det lokala naturområdet i Tensta och att vi behöver hitta olika sätt att bevara det.

– Vi behöver ett sätt att stärka vårt engagemang och kunskap för att det inte skall bli endast ett minne, säger konstnären Ylva Westerlund.

Bild av konstnären Ylva WesterlundKonstnären Ylva Westerlund har lett arbetet där mellanstadieelever har fått skapa konst till Tensta station. Foto: Hans Ekestang.

Om konsten i SL-trafiken

SL har satsat på konst sedan 1950-talet. Idag finns det fast konst och tillfälliga konstutställningar på 94 av 100 tunnelbanestationer. Stockholms tunnelbana återfinns ofta på listor över världens vackraste tunnelbanestationer. Vid renoveringar och nybyggnationer upphandlar trafikförvaltningen ny konst enligt den så kallade procentregeln. Det innebär att upp till två procent av budgeten avsätts till konst. Förutom i tunnelbanan finns konst på ett antal pendeltågsstationer, längs tvärbanan och övriga lokalbanor samt på flera bussterminaler.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Lär dig mer om konsten i kollektivtrafiken

Region Stockholm ansvarar för den offentliga konsten i kollektivtrafik. Totalt finns konst av cirka 250 konstnärer i kollektivtrafikens miljöer.

Konsten i kollektivtrafiken

Fler nyheter