Projektstöd till 59 kulturaktörer i länet

Allt fler aktörer söker Projektstöd och i den andra ansökningsomgången ökade ansökningarna med 25 procent mot året innan. Totalt 59 aktörer får nu stöd för att genomföra kulturprojekt i länet.  

Region Stockholms Projektstöd fördelas vid två ansökningsomgångar per år. I denna omgång har 290 aktörer sökt stöd varav 59 har beviljats.

Totalt 6 340 000 kronor fördelas till länets aktörer i denna omgång. Bland mottagarna finns 19 helt nya aktörer som inte tidigare fått liknande stöd.

De projekt som beviljas Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte med stödet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet i konst och kultur för länets invånare.

PUDER Claire Parsons Co. Foto: Tina Axelsson, Darya och Månskensorkestern, foto: Per Kristiansen
PUDER/Claire Parsons Co. Foto: Tina Axelsson, Darya och Månskensorkestern, foto: Per Kristiansen

Några exempel på de aktörer som fått stöd är:

  1. Claire Parsons danskompani som får stöd om 120 000 kr för att producera en ny dansföreställning för barn från 4 år. GRUS är en taktil upplevelse som utforskar materia, tecken och kommunikation. Den skapas under residens med premiär 2025 i länet.
  2. Stockholms läns bygdegårdsdistrikt som får 70 000 kronor i stöd för en utomhusbioturné som under sommaren 2024 kommer turnera i åtta av länets kommuner i skärgården och i länets glesbygd.
  3. Den sverigefinska orkestern Darya och månskensorkestern firar 20 år under 2024. De tar emot 60 000 kronor i stöd för att genomföra två jubileumskonserter med gäster och ett återuppförande av klubben Tangopalatsi.

Till listan med alla mottagare av Projektstöd

Mer om Projektstöd

Budgeten för Projektstöd för 2024 har utökats med 600 000 kronor och totalt fördelar Region Stockholm 12,3 miljoner kronor. I och med denna omgång är hela summan för året fördelad.

Kulturförvaltningen har bedömt ansökningarna utifrån en samlad bedömning av förvaltningen och referensgruppen.

All stödgivning utgår ifrån en bedömning av verksamhetens konstnärliga kvalitet och regional angelägenhet.

Läs mer på sidan om Projektstöd

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter