Kartläggning av litteraturområdet i Stockholmsregionen

Hur ser förutsättningarna ut för litteraturområdet i Stockholmsregionen? Det är temat för en ny rapport som beskriver och kartlägger konstområdet litteratur i länet för att bidra till kunskap och synliggöra områdets hela struktur. 

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har i uppdrag att genomföra kartläggningar och analyser av förutsättningarna för konstområdena och dess utövare samt arrangörer. Syftet är att skapa en samlad och heltäckande bild av de olika konstområdena. Detta för att synliggöra möjligheter och utmaningar och bidra till kunskap.

Först ut är en rapport som kartlägger litteraturområdet i Stockholmsregionen. Rapporten tar avstamp i befintliga rapporter och utredningar samt i samtal med företrädare för områdets aktörer och arrangörer. 

Hälften av landets författare och litterära översättare är bosatta i Stockholms län och en majoritet av de statliga bidragen till området hamnar i Stockholmsregionen. Många av de stora förlagen och litterära arrangemangen är koncentrerade till länet. Samtidigt visar rapporten att litteraturens olika förutsättningar i hög grad är nationella.  

Läs mer om rapporten bland våra publikationer 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter