Österåkers bibliotek uppmärksammar Beredskapsveckan i september

Varje år under vecka 39 arrangeras Beredskapsveckan, en temavecka för att stärka motståndskraften hos invånarna. Biblioteken är en viktig aktör i tid av kriser och oroligheter. 

Beredskapsveckan leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och genomförs av många aktörer samtidigt för att stärka motståndskraften hos invånarna. Vi pratade med Silvia Badulescu, bibliotekarie på Österåkers bibliotek om deras planer för 2024 års beredskapsvecka i september. 

Hur kommer Österåkers bibliotek att uppmärksamma Beredskapsveckan i september? 

Österåkers bibliotek kommer uppmärksamma Beredskapsveckan bland annat genom att skylta med böcker, affischer och informationsmaterial. Vi planerar en kurs på temat hemberedskap i samarbete med Civilförsvarsförbundet och har även kontaktat andra nationella aktörer inom området. Vårt mål är att nå ut till prioriterade målgrupper så som barn och unga, med sagoläsning på samma tema (hemberedskap) och tipspromenad alternativt ett quiz.

En annan tanke vi har är att se till att tillgängliggöra broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” på de nationella minoritetsspråken. Österåkers kommun är dessutom finskt förvaltningsområde.

Har ni några erfarenheter från tidigare år, som ni vill dela med er av?

Förra året firade kommunen Trygghetsdagen under Beredskapsveckan. Då samverkade flera lokala aktörer bland annat Åkersberga Centrum, kommunens trygghetssamordnare och lokala föreningar. Vi på biblioteket skyltade med böcker, skapade affischer och erbjöd broschyren ”Sju dagar” från MSB.

Varför har ni valt att lyfta fram Beredskapsveckan? 

Beredskapsveckan är ett utmärkt tillfälle att inspirera kommunens invånare till att stärka sin motståndskraft. På så sätt blir de en del av hela Sveriges resiliens i en orolig omvärld. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Det är viktigt att så många som möjligt känner sig delaktiga och inkluderade i detta arbete.

Har du eller ni några tankar kring vilken funktion biblioteken kan ha i kommunen, i tider av kris eller höjd beredskap?

Biblioteket är viktig punkt i samhället som välkomnar alla invånare. Vi har en viktig roll i att säkerställa att korrekt information når invånarna. På så sätt stärker vi den demokratiska beredskapen.

Läs mer om Beredskapsveckan på MSB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

  • Senast granskad: 30 maj 2024

Du kanske också är intresserad av