Upprustning av Söderströmsbron

Vi rustar upp och byter ut spåranläggningen på Röda och Gröna linjen på sträckan mellan Slussen och Gamla stan. Vi lägger även in växlar. I och med detta säkrar vi trafiken 15 år framåt i tiden

Upprustningen genomförs för att öka brons livslängd och för att minska behovet av framtida underhåll. Detta innebär i sin tur att vi minskar risken för störningar i tunnelbanan.

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Bron består av 5 stycken stålbroar och Region Stockholm/SL har bytt ut de gamla stålbroarna mot nya broar i rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden. Även spåranläggningen byts ut. En stor del är redan utbytt och nu ska vi lägga in växelförbindelser mellan de fem tunnelbanespår som finns på bron. 

Aktuellt i projektet just nu

  • Just nu förbereder vi inför sommarens arbeten på Söderströmsbron genom att riva vi en del betongkonstruktion som inte är nödvändig längre och som står i vägen, samt att vi bygger arbetsskydd och arbetsställningar.
  • Efter rivningen har vi skapat plats för de nya växlarna som ska monteras under sommarens avstängning.
  • Rivningen väntas pågå fram till mitten av april, men vi kommer vara på Söderströmsbron fram till midsommar och förbereda vår sommaravstängning som startar i slutet av juni.

Arbetena kan innebära störande ljud för dig
som bor eller rör dig i området. Om du har frågor kan du kontakta SL kundtjänst dygnet runt.

Det här gör vi på bron sommaren 2024 

Under cirka två veckor i sommar planerar vi att rusta upp Söderströmsbron genom att montera nya växlar i spåret. Arbetena kommer att påverka tunnelbanans röda linje. Det kommer gå att resa över bron under hela avstängningen.

Här kan du läsa nyheter om Söderströmsbron

Korta fakta

  • Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan.
  • Bron byggdes 1957 och är en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. 
  • Byte av stålbroar skedde 2017-2019 och arbete med spår och växlar sker 2023-2024.

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 5 februari 2024