Region Stockholm Innovation

Region Stockholm strävar efter att hitta nya lösningar som förbättrar för patienter, resenärer och medarbetare. Innovation är ett verktyg för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra våra verksamheter.

Projektets tidslinje

Mer om innovation

Film om Innovationsfonden

Agenda
Talare

Arkiv
-

Lär dig mer om Innovationsfonden

Vill du bli innovationsambassadör?

Att fånga upp goda idéer som finns bland vårdens många medarbetare är en uppgift för innovationsambassadörerna. En insats som bidrar till att idéer snabbare blir till nytta.

När man får en bra idé är det inte alltid lätt att veta om den skulle kunna förverkligas och hur det i så fall skulle gå till. Region Stockholm Innovation har utbildat ett antal medarbetare inom hälso- och sjukvården i idéutveckling. Dessa innovationsambassadörer fångar upp idéer som finns bland sina kollegor och hjälper idégivare att få kontakt med Region Stockholm Innovation. Deras insatser gör att bra idéer snabbare kan bli nya produkter, tjänster och metoder som förbättrar för patienter och medarbetare.

Kontakta gärna Region Stockholm Innovation om du vill veta mer eller om du själv är intresserad av att bli en innovationsambassadör.
Klicka här för att kontakta oss

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?