Patientnämndens rapporter

Här finner du Patientnämndens rapporter. Dessa analyserar statistik, ärendeutveckling och innehåll i ärenden kopplade till en specifik frågeställning, vårdtyp eller problemområde.

Syftet med Patientnämndens rapporter är dels, att uppmärksamma vården och beställarorganisationen på riskområden och hinder för en personcentrerad vård, dels föreslå åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Rapporterna skickas till berörda verksamheter och intressenter men även för kännedom till politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Ta del av publicerade rapporter nedan:

  • Senast granskad: 17 juni 2024