Länskulturkonsulenternas sidor

Stockholms kulturliv bidrar till att många vill bo i, verka i och besöka länet. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv.

Projektets tidslinje

Kulturen i länet ska främjas

Fler ska nås av kultur i Stockholmsregionen. Därför har länskulturkonsulenterna inom cirkus, dans, hemslöjd och film kulturnämndens uppdrag att arbeta främjande för att kultur ska komma fler till del. Nära samarbete med kommuner och aktörer inom verksamhetsområdena innebär bland annat att förmedla kontakter, ge konsultation, att bidra till och sprida ny kunskap inom respektive verksamhetsområde samt att genom erfarenhetsutbyte inspirera och bidra till lokal utveckling runt om i stockholmsregionen. Under 2022 kommer även länskulturkonsulenter inom musikområdet att samordna arbetet utifrån kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Länets konsulentverksamheter

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?