Konsulenter främjar kultur i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ett rikt och varierat kulturutbud ger upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Länskulturkonsulenterna inom cirkus, dans, hemslöjd, film och musik har kulturnämndens uppdrag att arbeta främjande för att fler i länet, framför allt barn och unga, ska få uppleva och utöva kultur. Det främjande arbetet sker i nära samarbete med kommuner och aktörer inom verksamhetsområdena.

Projektets tidslinje

Så arbetar vi med att främja kultur i länet

Region Stockholm har konsulenter inom cirkus, dans, film, hemslöjd och musik. Vi arbetar för att fler ska få ta del av och utöva kultur. Vi har ett nära samarbete med arrangörer, kommuner och kulturutövare i länet. Vi förmedlar kontakter, ger konsultation och bidrar till att sprida ny kunskap. Vi skapar tillfällen att utbyta erfarenheter för att inspirera och främja lokal utveckling av kulturverksamhet. Här hittar du aktuell information inom våra verksamhetsområden.

Nätverksträffar för dig som arrangerar kulturupplevelser

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?