Kollektivtrafiken i Slussen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Slussen byggs om för att bli en attraktiv mötesplats, minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen och skapa en effektiv bytespunkt för dig som reser kollektivt. Ombyggnaden är nödvändig och påverkar kollektivtrafiken under hela byggtiden.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi säkerställer att kollektivtrafiken fungerar. Vi arbetar tillsammans med Stockholms stad för att du ska kunna resa via Slussen under hela byggtiden.

Syfte

Framtidens Slussen blir en attraktiv mötesplats där du som resenär kan byta mellan bussar, tunnelbanan, Saltsjöbanan och Djurgårdsfärjan.

Vem påverkas och tidplan

Du som åker kollektivt får längre restider och omlagda resvägar under byggtiden. Slussen är en byggarbetsplats fram till 2027 och det kan därför vara rörigt när hållplatser och terminaler måste flyttas för att göra det möjligt att bygga om Slussen.

Från trafikplats till mötesplats

Slussen håller på att genomgå förvandling från en trafikplats till en mötesplats och attraktiv bytespunkt för dig som åker kollektivt. Samtidigt är ombyggnaden viktig för hela Mälarregionen eftersom själva slussarna byggs om för att minska risken för översvämning. 

Läs mer om Slussen på Stockholms stads webb

Kollektivtrafiken påverkas av ombyggnaden

Vid Slussen möts bussar, tåg och båtar samt resenärer från Nacka, Värmdö och Stockholms innerstad. Trots att kollektivtrafiken är prioriterad under byggtiden kommer du som resenär att påverkas av omlagda körvägar, längre restider samt ändrade hållplatslägen och gångvägar.

Det är SLs uppgift att tillsammans med trafikoperatörer och Stockholms stad ta fram bästa möjliga lösningar för kollektivtrafiken samtidigt som vi inte hindrar ombyggnaden av Slussen.

Det blir flera större trafikomläggningar innan Slussen är färdigbyggd. Det är främst under de första tre åren som ombyggnaden påverkar kollektivtrafiken mest.

Större trafikomläggningar är komplicerade och en avvägning görs alltid mellan optimal trafikering kring Slussen och påverkan på övrig kollektivtrafik. Efter varje trafikomläggning följer en period av tillvänjning och justering innan lösningen fungerar som planerat.

Längre restid för resenärer från Nacka och Värmdö

De flesta trafikslagen påverkas av Slussens ombyggnad. 

I och med att Saltsjöbanans tåg ersätts av bussar mellan Henriksdal och Slussen är det fler bussar i Slussens bussterminal under rusningstid. På grund av trängseln i terminalen under rusningstid köar bussarna in till terminalen. Det ger längre restider överlag för Nacka- och Värmdöbussarna. 

Tillfällig bussterminal från 2018

En tillfällig bussterminal öppnade våren 2018 på Stadsgårdskajen kan Stockholms stad fortsätta ombyggnaden av Slussen. 

Den tillfälliga bussterminalen kommer att användas till cirka 2024. Då ska nya bussterminalen i Katarinaberget vara klar och kan ta emot bussarna från Nacka och Värmdö. Den tillfälliga bussterminalen rivs därefter och Saltsjöbanans dubbelspår in till Slussen kan börja läggas.

Läs mer om den nya bussterminalen i Katarinaberget här på regionstockholm.se

Saltsjöbanan vänder vid Henriksdal

Saltsjöbanans tåg trafikerar inte Slussen under ombyggnaden eftersom ändstationen har rivits. Tågtrafiken ersätts därför av bussar på sträckan Henriksdal-Slussen. År 2027 planeras Saltsjöbanans tåg att trafikera Slussen igen.

Tunnelbanan går som vanligt

Tunnelbanan kommer att gå med högsta möjliga kapacitet under hela byggtiden. 

När den nya bussterminalen ska sprängs ut i Katarinaberget kan även sprängningarna märkas av i tunnelbanan. 

Djurgårdsfärjan har flyttat 100 meter

Djurgårdsfärjan har flyttat cirka 100 meter norrut på Skeppsbron. Du kan även kliva av vid Gamla Stans tunnelbanestation och gå längs med Munkbron mot Skeppsbron och Tullhus 3.

Du som vill undvika Slussen under byggtiden kan ta pendelbåtlinje 80 till och från bland annat Nacka strand, Kvarnholmen, Saltsjökvarn och Nybroviken eller tvärbanan från Sickla. 

Läs mer om kollektivtrafiken i nya Slussen här på regionstockholm.se

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?