Inköpsresultat och ekonomiskt utfall

Region Stockholm finns till för länets invånare. Varje dag, dygnet runt ansvarar vi för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Vi har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet som finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från länets invånare. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag.

Varje år köper Region Stockholm varor och tjänster för 60-65 miljarder kronor. Det gör oss till en betydande finansiell aktör i Sverige. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna göra investeringar i länets kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Region Stockholm genomför flera hundra upphandlingar per år.

Region Stockholm är en av landets största inköpsorganisationer och har som uttalad ambition att bli Sveriges bästa offentliga inköpsorganisation samt ledande i Europa på hållbar upphandling.

Redan idag är Stockholmsregionen eftertraktad. Varje år söker sig hundratusentals människor hit för att bo, driva företag, besöka och göra investeringar. Men vi är inte framme. Stockholmsregionens urbana delar, landsbygd och skärgård ska fortsätta utvecklas. Vår resa mot att bli Europas mest attraktiva storstadsregion har bara börjat.
Tillsammans tar vi Stockholm framåt.

Varukorgsindex – det ekonomiska utfallet av upphandlingar och avtal

Varukorgsindex är Region Stockholms sätt att mäta det ekonomiska utfallet av regionens samordnade upphandlingar och avtal. Varukorgsindex mäter prisutvecklingen över tiden.

De avtal som väljs ut i regionens varukorgsindex är objekt från de ekonomiskt största avtalen som serviceförvaltningen upphandlar och förvaltar. Det är 70 % av värdet i avtalskatalogen som prismäts och dessa valda artiklar representerar hela avtalskatalogen. Prismätningen genomförs fyra gånger per år. 

Exempel på upphandlingar och avtal som ingår i Region Stockholms varukorgsindex är sårbehandlingsartiklar, injektion- och infusionsartiklar, persondatorer, konsulttjänster inom strategi och management, anestesi- och intensivvårdsartiklar, bemanningstjänster hälso- och sjukvård, papper och plast, diabetsprodukter. 

Konsumentprisindex, KPI, mäter prisutvecklingen för privat konsumtion i Sverige och används som mätare av inflationen.

Bilden nedan illustrerar utfallet av varukorgsindex jämfört med konsumentprisindex, KPI, under åren 2010-2023. Som framgår av bilden har varukorgsindex sjunkit över tid och detta är bland annat tack vare upphandlingar inom regionen. Genom upphandlingarna har Region Stockholm möjlighet att få mer kvalitet för pengarna. KPI nedan visar den prisutveckling som avtalen skulle fått med en prisutveckling enlig inflationen i samhället.

Varukorgsindex jämfört med KPI åren 2010-2023 där 2010-07-01 är lika med hundra. Foto: Region Stockholm
  • Senast granskad: 26 januari 2024