Samarbetspartners

Här har vi listat några av våra samarbetspartners i inköps- och upphandlingsfrågor.

Samarbete med andra myndigheter inom upphandling

Yrkeshögskolor med inriktning mot inköp och upphandling

Internationellt samarbete

Nordiskt Läkemedelsforum, Amgros (DK) och Sykehusinnkjöp (NO)

Logistikpartners

Upphandlade leverantörer för transport av förbrukningshjälpmedel i hemmet och läkemedel.

  • Senast granskad: 26 januari 2024