Dialog och samverkan med marknaden

På den här sidan kan du läsa mer om RFI, extern remiss och hearings.

RFI

Målet med en RFI är att Region Stockholm ska få information från olika aktörer om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att därefter eventuellt ta fram ett väl underbyggt förfrågningsunderlag. Region Stockholm har ingen skyldighet att genomföra en upphandling efter en RFI. En leverantör får ingen ekonomisk ersättning för att delta men det är ett tillfälle att synliggöra den egna varan eller tjänsten.

Extern remiss

Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på ett preliminärt underlag. På så sätt får Region Stockholm kännedom om vilka produkter och tjänster som finns tillgängliga på marknaden, kvalitetsnivåer, tillgänglig teknik och de senaste innovationerna inom området.

Hearing

En hearing kan beskrivas som ett tillfälle till samtal. Leverantörerna inom ett upphandlingsområde bjuds in för dialog om hur upphandlingen bäst kan genomföras.

  • Senast granskad: 26 januari 2024