Nyheter

 • 11 oktober: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 304 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 19 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 20 september: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 313 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 54 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. 

  Hälso- och sjukvård
 • Nya forskningsresultat visar bra skydd mot covid-19 av antikroppar i luftvägarnas slemhinnor

  Ny forskning, delfinansierad av Region Stockholm visar att antikroppar i luftvägarnas slemhinna skyddar mot infektion av omikron. Det väcker en förhoppning om att vaccin som ger denna typ av antikroppar kan ge ett mer effektivt skydd mot mild COVID-19 än de vaccin som nu används. I förlängningen skulle det även innebära ett skydd mot utveckling av nya mutationer.

  Forskning och innovation
 • 12 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård

  Chefläkarna vid akutsjukhusen rapporterade fortsatt förbättrat läge jämfört med föregående vecka. Sedan Norrtälje sjukhus igår lämnat sitt stabsläge är nu samtliga sjukhus åter i normalläge. Med start i nästa vecka förväntas fler medarbetare i vården att återkomma till sina arbetsplatser vilket kommer att underlätta bemanningen av fler vårdplatser. 

  Hälso- och sjukvård
 • 9 augusti: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 286 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är nio fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 26 juli: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 268 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 51 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 1 juli: Andra rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras ett ansträngt men stabilt läge vid länets akutsjukhus. För de som söker vård vid akutsjukhusens akutmottagningar innebär det att patienter som inte bedöms ha hög medicinsk prioritet kan få längre väntetider än normalt.

  Hälso- och sjukvård
 • Cirkusflätan: Tre residens i tre regioner 2022

  Cirkusflätans utlysning av residens i tre regioner genererade tre spännande samarbeten och möjlighet för cirkuskonstnärer att arbeta med sina projekt. Region Stockholm i samarbete med Kristofferscenen tilldelade Circ2M residensplats.

  Kultur
 • Kulturupplevelser för människor på flykt från Ukraina

  Hösten 2022 blir det möjligt för barn och vuxna som flytt krigets Ukraina att få uppleva kultur i sjukvården eller i nära samverkan med vården. Att få uppleva kultur eller själv få skapa kan stärka den psykiska hälsan, i synnerhet när det genomförs i gemenskap med andra.

  Kultur
 • 28 juni: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 164 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 42 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 21 juni: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 122 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 16 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Journalsystemet TakeCare åter igång

  Under tisdagen har vården i Stockholms län haft en IT-störning som påverkat journalsystemet TakeCare. Den IT-störningen är nu avhjälpt och systemen fungerar igen, vården har slutat använda de manuella reservrutinerna och den regionala särskilda sjukvårdsledningen har nu avslutat stabsläget. 

  Hälso- och sjukvård
 • 7 juni: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 132 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är sju fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Hur kan hälso- och sjukvården se ut i Stockholm 2040?

  Slutrapporten från långtidsutredningen Hälso- och sjukvården 2040 har lämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden. Utredningen består av framtidsanalyser och fokusområden som ska ge en vägledning för det fortsatta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. Med detta som underlag kan uppdrag och beslut formuleras, till exempel om strategier och konkreta förändringar inför framtiden.

  Kollektivtrafik
 • EU-projektet SmartEdge närmar sig sitt slut

  I fyra år har Region Stockholm deltagit i ett EU-projekt, SmartEdge. Projektet fokuserar på att energieffektivisera fastigheter, både befintliga och nyproducerade. Under året avslutas projektet och idag anordnas en slutkonferens med Region Stockholm som värd. 

  Regional utveckling
 • Ökad takt krävs i omställningen för Stockholms län

  Idag släpper Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län den uppdaterade koldioxidbudgeten för Stockholms län år 2022. Koldioxidbudgeten visar vilket utsläppsutrymme länet har och vilka utsläppsminskningar som bör göras för att kunna uppnå Parisavtalets överenskommelse.

  Regional utveckling
 • Föreslagen länsplan lämnas till regeringen

  Remitterat och sammanställt förslag till reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 lämnas nu till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott.

  Regional utveckling