Nyheter

 • Årets eldsjäl för livslång miljögärning

  Det var inte länge sen han fick Naturskyddsföreningen att miljömärka kollektivtrafiken med Bra miljöval. Men Johan Böhlin, hållbarhetsstrateg på Trafikförvaltningen, belönas framför allt för 20 års passionerat miljöarbete som bland annat gjort Region Stockholm världsledande inom fossilfri kollektivtrafik.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Årets miljöpris för återbruk av it-material

  Jenny Fredriksson Heikkilä får miljöpriset 2023 för återbruk av it-material via Återbruksportalen, en app där användarna på Karolinska universitetssjukhuset själva kan skänka och hitta kontorsmöbler och it-utrustning.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Kollektivtrafikens hållbarhetsredovisning 2022: Elektrifiering och energieffektivisering nästa steg för att minska klimatpåverkan

  I regionens hållbarhetsredovisning för kollektivtrafiken 2022 kan du läsa vad som gjorts inom områdena miljö, energi, trygghet, tillgänglighet och buller. För att kunna nå utsläppsmålen till år 2030 startades under året uppdraget Grön omställning, där målet är att ta fram en handlingsplan som bidrar till att effektivisera energianvändandet.

  HållbarhetKollektivtrafik
 • Fokus på hållbar kollektivtrafik när EU-representanter besökte Stockholm

  Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU anordnade Region Stockholm en båttur runt Slussen för omkring 100 generaldirektörer och EU-representanter som arbetar med samhällsutveckling. Från båten kunde de blicka ut över det pågående tunnelbaneutbygget, som väntas vara klart 2030.

  HållbarhetKollektivtrafik
 • Region Stockholms hållbarhetsbokslut för 2022

  För att samla hållbarhetsarbetet på en koncernövergripande nivå har arbetet sammanställts i ett första hållbarhetsbokslut. Bokslutet visar på ett hållbarhetsarbete i framkant, men där mycket arbete också kvarstår.

  Hållbarhet
 • Gemensamt krafttag för länets elförsörjning

  En robust elförsörjning är en viktig förutsättning för hela Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och klimatomställning. Att säkerställa en långsiktig elförsörjning och motverka kapacitetsbrist i elnäten är en gemensam angelägenhet. Därför startar nu Länsstyrelsen och Region Stockholm ett regionalt samverkansforum om elförsörjning tillsammans med ett antal viktiga aktörer.

  Organisation och styrningRegional utvecklingHållbarhet
 • Dubblat anslag för hållbar upphandling

  Sveriges regioner fördubblar anslagen till det nationella kansli som samordnar arbetet med hållbara upphandlingar. Region Stockholm står värd för kansliet.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Idag den 24 februari är det sverigefinnarnas dag

  Sverigefinnarna är finsktalande invandrare från Finland. De är idag den största av Sveriges fem nationella minoriteter. En halv miljon personer med denna bakgrund bor i Sverige.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Utsläppen i Stockholms län minskar för sakta

  En ny rapport från Region Stockholm har tagit tempen på klimatläget i länet. Vilka är de stora utsläppen och vilka områden bör prioriteras för att det regionala målet med netto noll till år 2045 ska kunna nås?

  HållbarhetRegional utveckling
 • Budget 2023: Nollutsläpp 2035 och offensiv regional utveckling

  Alla invånare i Stockholms län måste ha möjlighet att ställa bilen och resa kollektivt i hela Stockholmsregionen. Kollektivtrafiken ska byggas ut och bli mer attraktiv. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

  Ekonomi och budgetHållbarhetOrganisation och styrningKollektivtrafik
 • Samverkan för ökad lokal livsmedelsproduktion i Stockholms län

  Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både lokalt och globalt. Lokalt producerad mat blir allt viktigare för att bygga robusta och klimattåliga samhällen. För att klara av olika utmaningar krävs samverkan och därför bjuder Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm idag in till en regional hållbarhetskonferens i Norrtälje.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Vinnarna av årets miljöpris utsedda

  Nu är årets vinnare av Region Stockholms miljöpris presenterade och som mottagare står Johanna Albert, överläkare och docent på Danderyds sjukhus. Priset för årets eldsjäl mottogs av överläkare Annika Lundgren Cronsioe, också hon på Danderyds sjukhus.

  Hållbarhet
 • Region Stockholm har halverat sin klimatpåverkan på tio år

  Flera av Region Stockholms långsiktiga miljömål för den egna verksamheten är nu uppnådda. Det visar miljöredovisningen för år 2021 som presenterar resultaten av det miljöarbete som skett under år 2021 och under hela miljöprogramperioden 2017–2021.

  Hållbarhet
 • Ambitiös hållbarhetspolicy och -strategi beslutad

  Region Stockholms första hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi har beslutats i regionfullmäktige. Region Stockholm tar nu nästa steg och höjer ytterligare ambitionerna för en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som ska genomsyra allt internt och externt arbete.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Budget 2022: Hållbarhet ska genomsyra allt arbete i Region Stockholm

  Hållbarhet ska genomsyra allt arbete i Region Stockholm. Länet är ledande inom hållbarhet och har höga ambitioner att nå de nationella och regionala klimatmålen. Region Stockholm ska med stöd i länets styrkor och samarbeten lösa utmaningarna. Det handlar om långsiktighet och uthållighet, samt förändringsförmåga och vilja att ta till nya lärdomar.

  Ekonomi och budgetHållbarhet
 • Region Stockholm flaggar för Stockholm Pride

  Stockholm Pride inleds på måndag och pågår mellan 2 och 8 augusti. Region Stockholm flaggar som vanligt på alla bussar samt utanför sjukhus och landstingshuset.

  Hälso- och sjukvårdHållbarhet
 • Region Stockholm vinner internationellt pris för arbetet med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier

  Region Stockholm har vunnit ett internationellt pris för arbetet med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter och varor i verksamheterna. Det görs genom Region Stockholms utfasningslisor som är kopplade till regionens miljöprogram 2017-2021. Region Stockholm vinner priset i konkurrens med 55 olika policyer från 36 olika länder.

  Hållbarhet