Fortsatt hög placering för Stockholmsregionen i internationella hållbarhetsrankingar

Stockholmsregionen hamnar i topp i många internationella jämförelser av hållbarhet, men tappar samtidigt placeringar inom flera områden. Det framgår när flertalet internationella rankingar för 2023 har publicerats. 

Vy över centralbron från Södermalm
Foto: Kristofer Samuelsson.

Internationella rankingar inom hållbarhetsområdet är ett bra sätt för Region Stockholm att mäta sig med andra städer och regioner. Rankingarna mäter flera olika områden inom både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Nyligen släppta internationella rankingar visar att Stockholmsregionen fortfarande finns med i topp fem i samtliga kategorier som är kopplade till storstäders kollektivtrafik och mobilitet.

Stockholm toppar också flera rankingar kopplade till hållbara städer och Stockholmsregionen ligger generellt bra till när det gäller hållbarhet och innovation. Dessutom placerar sig Karolinska universitetssjukhuset för femte året i rad på topp tio över världens bästa sjukhus.

Men trots de höga placeringarna tappar Stockholmsregionen i flera mätningar. Sammantaget syns en bild där Region Stockholm har en något nedåtgående trend.

– I första hand ska vi vara väldigt stolta över att vi fortsätter att placera oss högt inom många områden. Vi har en kollektivtrafik i toppklass och Karolinska universitetssjukhuset är återigen bland de bästa sjukhusen i världen. Men vi kan samtidigt se en nedåtgående trend som vi måste uppmärksamma och ta på allvar. Det tuffa läget i regionen och de försvårade ekonomiska omständigheterna har bidragit till den nedåtgående trenden. Att vi tappar i placeringar visar att vi måste fortsätta vårt breda arbete med hållbarhet, säger Carolina Pettersson, hållbarhetsdirektör i Region Stockholm.

Tre viktiga områden

Carolina Pettersson pekar ut tre huvudområden som är vägen framåt för Region Stockholm. För det första handlar det om fortsatta samverkansinitiativ för att få upp hållbarhet på agendan.

– Vi behöver hitta gemensamma lösningar och innovationer som fortsätter förbättra dagens sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Och för att lyckas med det krävs samverkan, säger hon.

Det andra området handlar om att snabba på omställningen för minskad klimatpåverkan, både när det gäller direkta och konsumtionsbaserade utsläpp.

– Vi behöver få fler att välja kollektivtrafik, gång eller cykel i stället för bil och vi behöver minska klimatpåverkan inom bygg och transport. För vår del handlar det om elektrifiering av bussflottan, genom att använda förnybara drivmedel och vara energieffektiva. Det handlar även om att minska engångsartiklar i vården som har ett väldigt stort konsumtionsbaserat klimatavtryck.

Det tredje området som Carolina Pettersson nämner handlar om social hållbarhet och att minska skillnaderna i regionen när det gäller livsvillkor.

– Vård efter behov och tillgången till jämlik vård i hela länet är våra stora uppgifter. Vi ska också bidra till gott bemötande, ökad kunskap och tillit, både när det gäller vården och samhället i stort.

Fler nyheter