Referensgruppen för Verksamhetsstöd och Projektstöd

Referensgruppen breddar kompetensen och stärker bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd.

Referensgruppens bedömning är rådgivande. Beslut om ansökningar fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.

Nuvarande ledamöter i referensgruppen

 • Sara Abdollahi (litteratur)  
 • Bengt Andersson (barnkultur)
 • Carin Bartosch Edström (musik)
 • Hanna Heilborn (film)
 • Rebecka Hemse (teater)  
 • Rikard Hoogland (teater)
 • Josef Kallerdahl (musik)
 • John Peter Nilsson (bild och formkonst)
 • Carina Norée (dans)
 • Sophie Nyman (kulturarv)
 • Loretto Villalobos (cirkus, dans, musikteater)

Referensgruppens uppdrag är att läsa och bedöma ansökningarna utifrån stödens kriterier. Gruppen deltar i gemensamma beredningsmöten om ansökningar. Kulturnämndens mål, prioriterade perspektiv samt riktlinjer för jäv ska beaktas i bedömningen.

Medlemmarna i referensgruppen utses på två år med möjlighet till ett års förlängning. Varje ledamot får ett arvode om 28 000 kronor per år.

Till formuläret för nominering till referensgruppen

Nominering av ledamöter till referensgruppen

Alla som vill kan nominera nya medlemmar till referensgruppen. Nya medlemmar utses löpande vid behov av kulturnämnden, efter ett ständigt öppet nomineringsförfarande och förslag från kulturförvaltningen. 

Ange den nominerades namn, e-postadress, kompetensområden samt en kort motivering om varför personen bör sitta i referensgruppen.

Att tänka på vid nominering

 • Den nominerade får inte ha uppdrag i andra referens- eller arbetsgrupper som bedömer eller beslutar om ansökningar till kulturstöd/stipendier i Stockholms län.
 • Man kan nominera sig själv eller andra.
 • Även personer som inte nominerats kan ingå i kulturförvaltningens slutliga förslag till nämnden.
 • Senast granskad: 13 juni 2024