Elbussar i kollektivtrafiken

Region Stockholm har tagit ett helhetsgrepp om elbussfrågan och nu finns en tydlig strategi för fler elbussar i Stockholmsregionen.

Tyst och ren trafik

Elbussar kommer på bred front i hela världen. De har nästan inga lokala utsläpp och ger betydligt tystare trafik än traditionella bussar. Motorn i en elbuss är dessutom mycket mer effektiv än en vanlig förbränningsmotor. Det gör att vi också kan minska den totala energianvändningen i takt med att vi inför elbussar.

Ännu ett kliv för klimatansvaret

Redan i dag drivs alla SL:s bussar av förnybara drivmedel och nästan helt fossilfritt. Genom att införa eldriven trafik tar Region Stockholm ytterligare ett steg mot en utsläppsfri kollektivtrafik och ett stort steg för klimatansvaret.

När vi satsar på eldrift kan vi minska vårt behov av biodrivmedel och frigöra de resurserna till andra transportslag som inte har lika lätt att elektrifiera. På så sätt bidrar vi också i ett globalt perspektiv till minskade koldioxidutsläpp och bättre energianvändning.

För att de nationella klimatmålen ska kunna nås behöver en stor del av busstrafiken i hela Sverige vara eldriven år 2030.

Fokus på stadsmiljö

Den största nyttan med elbussar finns i tät stadsmiljö där de ger tyst trafik nästan helt utan lokala hälsofarliga utsläpp. Därför kommer fokus för att införa eldriven busstrafik i Stockholmsregionen till en början vara i tätorter. I dag har vi elbussar i Norrtälje, Sigtuna/Märsta och i Barkarby.

Bussarna laddas främst under natten

När vi inför elbussar i Stockholm vill vi använda befintlig infrastruktur så långt det är möjligt. Det betyder att bussarna i första hand kommer att laddas i depå under natten och inte ute i trafiken. På så sätt undviker vi dyra investeringar i nya tekniker och skrymmande laddningsstationer.

Utredning har visat vägen

Under 2017-2018 genomförde trafikförvaltningen i Region Stockholm ett omfattande arbete för att kartlägga möjligheterna att införa elektriska bussar på bred front i Stockholm. Det var ett utredningsarbete som tog ett helhetsgrepp om frågan och har undersökt alltifrån olika scenarios, kostnader och utmaningar inför ny teknik till minskat buller och reducerade lokala utsläpp.

Utredningen har också granskat olika affärsmodeller, tittat på ekonomiska kalkyler och utvärderat risker; till exempel krav på elkapacitet, åtgärder vid strömavbrott och nya former av säkerhetsrisker. Vi beräknade också samhällsvinster och andra fördelar som eldriven busstrafik kan ge.

Uppdraget och rapporter från utredningen hittar du under bilagor i högerspalten här intill.

Fokus i utredningen låg på innerstaden men hela länet fanns med i bilden.

I början av 2019 var utredningen klar. Det är resultatet av den utredningen som ligger till grund för strategin att successivt öka andelen elbussar i Stockholmsregionen.

Viktigt att ställa krav på batterierna

Produktionen av batterier sker i dag i länder med stor risk för miljö och mänskliga rättigheter. Därför har vi ett stort ansvar att ställa krav på hur och var de batterier som finns i bussarna tillverkas. På det sättet kan vi också bidra till att påverka utvecklingen på ett positivt sätt. Vi behöver också vara säkra på att använda bussbatterier återanvänds eller återvinns, EU:s nya batteriförordning (som inom kort blir lag) tryggar denna process.

Nya trafikavtal öppnar för utveckling

Det är när nya trafikavtal ska skrivas som det finns potential att göra stora förändringar. Totalt har trafikförvaltningen elva busstrafikavtal i Stockholms län, för närvarande fördelade på fyra olika företag; Nobina, Keolis, VR Sverige och Transdev. Nya trafikavtal med elbussar startas från och med 2022. Varje trafikavtal har en avtalsperiod på cirka tio år.

Karta över våra avtalsområden

Samverkan är viktigt för att få det att fungera

Trafikförvaltningen arbetar aktivt för att stötta införandet av elbussar. Fokus ligger på att arbeta in utredningens slutsatser i verksamheten och att stötta initiativ och projekt som har frågor om elbussar och laddteknik.

Det krävs också bra samverkan med kommunerna och andra myndigheter för att få trafiken med elbussar att fungera på bästa sätt. Bussarna behöver prioriteras framför biltrafiken för att komma fram smidigt och bli ett attraktivt alternativ till att ta bilen.

De första elbussarna har redan kommit

Sedan sommaren 2018 rullar fem helelektriska bussar i Norrtäljes innerstad. I juni 2019 startade ytterligare fem elbussar i Sigtuna. I Barkarbystaden infördes fyra elbussar sommaren 2020. Här samverkar Järfälla kommun med trafikförvaltningen och Nobina om att ge elbussarna hög framkomlighet.

Under 2021 gjordes en uppdatering av elbussutredningens scenario för införande av elbussar. Det nya scenariot visar att till 2035 kan 95-100 % av bussflottans cirka 2 200 bussar vara elektrifierade.

Tidigare pilotprojekt

Trafikförvaltningen har deltagit praktiskt i flera pilotprojekt och samarbeten med näringsliv och forskningscentra. Tillsammans har vi utvärderat olika tekniker för elbussar. Både resultaten från dessa projekt och andra länders erfarenheter av elbusstrafik har varit viktiga i utredningen.

Ett exempel på samarbete är linje 755 i Södertälje som trafikerades av en elbusshybrid under större delen av 2017. Bussen laddades trådlöst vid ändhållplatsen utanför Tom Tits. På bara sju minuters laddning kunde bussen sedan köra hela sin runda på förnybar el. Den satsningen var resultatet av ett samarbete mellan SL, Scania, Vattenfall, KTH och Södertälje kommun.

  • Senast granskad: 1 februari 2024