Verksamhetsintegrerat lärande

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är en av Sveriges största aktörer inom utbildningsområdet och vi erbjuder årligen cirka 100 000 student- och elevveckor för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Rekommendationer studerande med anledning av covid-19

Rekommendation samt information för medarbetare i Region Stockholm med anledning av covid-19 hittar du på Vårdgivarguiden:
Rekommendationer för medarbetare om covid-19 - Vårdgivarguiden 

Dokument rekommendation studerande:
Rekommendation angående studerande i Region Stockholm med anledning av covid-19 (pdf)

Verksamhetsintegrerat lärande - samverkan utbildning och arbetsliv

All regionfinansierad hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen bidrar med utbildningsplatser för studerande. Det handlar om att aktivt medverka i och säkerställa framtida kompetensförsörjning. Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, bygger på samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det kan till exempel vara verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier.

VIL ingår i utbildningarna för alla kategorier av vårdpersonal och på alla utbildningsnivåer i gymnasiet, yrkeshögskolan och vid högskola/universitet. Det ingår också i AT- och ST-utbildning för läkare och legitimationsgrundad praktik för psykologer, kiropraktorer och naprapater.

Läs mer i Utbildningsdirektivet: Utbildningsdirektiv (pdf)

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?