Verksamhetsintegrerat lärande

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är en av Sveriges största aktörer inom utbildningsområdet och vi erbjuder årligen cirka 100 000 student- och elevveckor för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Verksamhetsintegrerat lärande - samverkan utbildning och arbetsliv

All regionfinansierad hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen bidrar med utbildningsplatser för studerande. Det handlar om att aktivt medverka i och säkerställa framtida kompetensförsörjning. Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, bygger på samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det kan till exempel vara verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier.

VIL ingår i utbildningarna för alla kategorier av vårdpersonal och på alla utbildningsnivåer i gymnasiet, yrkeshögskolan och vid högskola/universitet. Det ingår också i AT- och ST-utbildning för läkare och legitimationsgrundande praktik för psykologer, kiropraktorer och naprapater liksom för utlandsutbildad personal. Alla medarbetare utgör en del av de studerandes kliniska lärandemiljö. För att säkra kvaliteteten av lärandet krävs pedagogisk kompetens via olika handledarutbildningar.

Rekommenderad handledarutbildning för medarbetare i Region Stockholms vårdverksamheter (pdf)

Läs mer i Utbildningsdirektivet: Utbildningsdirektiv (pdf)

Rekommendationer studerande med anledning av covid-19

Rekommendation samt information för medarbetare i Region Stockholm med anledning av covid-19 hittar du på Vårdgivarguiden:
Rekommendationer för medarbetare om covid-19 - Vårdgivarguiden 

Dokument rekommendation studerande:
Rekommendation angående studerande i Region Stockholm med anledning av covid-19 - Vårdgivarguiden (pdf)

 

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?