Kliniskt placeringsprogram – KliPP

KliPP är ett administrativt stöd för dig som arbetar med placeringar av verksamhetsintegrerat lärande, VIL, till studenter på lärosäten som har avtal med Region Stockholm. 

KliPP är också ett verktyg för uppföljning, statistik och fakturering och ligger till grund för att studerande ska kunna tilldelas E-tjänstekort och behörigheter till regionens olika IT-system. KliPP ägs och utvecklas gemensamt av Region Stockholm och Region Uppsala.

KliPP kan användas av följande:

  • Lärosäte/skola som beställer platser av vårdverksamhet.
  • Vårdverksamhet som planerar och erbjuder platser till lärosäte/skola.
  • Lärosäte/skola som placerar studerande på erbjudna platser.
  • Vårdverksamhet och handledare som planerar för placerade studerande.
  • Studerande som kan se sina placeringar med uppgift om handledare.
  • Lärosäte/skola och vårdverksamhet som kan ta fram statistik och fakturaunderlag.

Under rubriken Dokument hittar du information som rör hanteringen av KliPP.

Så hanterar vi dina personuppgifter i KliPP

E-utbildningar i KliPP 

Dessa kurser riktar sig till dig som är ny VIL-samordnare. Även du som är involverad i utbildningsuppdraget på annat sätt kan ha nytta av kurserna. Du behöver inte logga in i Lärtorget utan kan gå direkt till kurserna via länken.

E-utbildning i KliPP för VIL-samordnare

E-utbildning i KliPP för VIL-samordnare - uttag av rapporter

E-utbildning i KliPP för VIL-samordnare – registervård

Externa länkar

Här kan du logga in i KliPP efter att ha fått behörighet

Support

För dig som arbetar på lärosäte/skola eller i privat vårdverksamhet och saknar någon som lokalt kan registrera och ge support i KliPP.

Ärendet skickas till e-post: cf-system.navet@regionstockholm.se  

Postlådan bevakas löpande under kontorstid.

Kontakta Pernilla Turunen Olsson, tillförordnad förvaltningsledare

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 17 oktober 2023