LIA-samordnare vid yrkeshögskola eller i vårdverksamhet

Region Stockholm ansvarar för att så många studenter som möjligt ska erbjudas plats för lärande i arbete, LIA, med god kvalitet. 

Yrkeshögskolan bedriver utbildning inom ambulanssjukvård, medicinsk vårdadministration, instrument- och sterilteknik samt fördjupningsutbildningar för undersköterskor. Lärande i arbete, LIA, är en central del i utbildningen.  Du som är LIA-samordnare på skolan ansvarar för förfrågan om platser för de studerandes räkning. Du ska också, tillsammans med lärarna, informera de studerande om vilka rutiner och regler som gäller och vad de själva ansvarar för inför sin LIA.

Riktlinjer och underlag för hantering av LIA-platser

  • Skolorna ska göra sina förfrågningar om plats till respektive verksamhetssamordnare senast den 31 mars för höstterminen respektive den 30 september för vårterminen. Verksamheternas mottagare av platsförfrågningar.
  • Förfrågningar från skolor inom länet hanteras via kliniskt placeringsprogram, KliPP, för medicinsk vårdadministratör, ambulanssjukvårdare, instrument- och steriltekniker samt för fördjupningsutbildningar för undersköterskor med inriktning barn och anestesi, operation och intensivvård.
  • Förfrågningar för övriga studerandegrupper sker via e-post, använd blanketten som finns under rubriken Dokument.
  • För skolor som inte är lokaliserade i Stockholms län gäller särskilda regler, se avsnitt utomlänsstuderande i Riktlinjer för LIA.

Externa länkar

Information och rutin eTjänstekort för studerande

Hälsointyg och hälsodeklaration

Infektioner hos medarbetare medarbetare

Kontakta Kati Liljebäck, utbildningsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kati LiljebäckUtbildningsstrateg

E-post: 

kati.liljeback@regionstockholm.se

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 3 oktober 2023